Home ธรรมะ มนุษย์ 10 จำพวก ที่เทวดารักและช่วยเหลือ

มนุษย์ 10 จำพวก ที่เทวดารักและช่วยเหลือ

18 second read
0

มนุษย์ 10 จำพวก ที่เทวดารักและช่วยเหลือ

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน

แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตร

จึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

 

 

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่า

ดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน 10 จำพวกคือ

1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย 4 แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง 3 คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

6. คนที่มีการรักษาศีล 5 ศีล 8 อยู่เป็นนิจ

7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

 

 

คนทั้ง 10 จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนเเละบังเกิดเเก่คนอื่นด้วย

เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้

ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวง

พระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น

จำเดิมเเต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง 10 จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้…

 

ขอบคุณแหล่งที่มาPalungjit.org

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะ

Check Also

ลองทำดู แค่ 5 นาที สวดมนต์ตอนเช้า รับวันใหม่ที่สดใส

ลองทำดู แค่ 5 นาที สวดมนต์ตอนเช้า รับวันใหม่ที่สดใส การ … …