10 วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี มีความกตัญญู

10 วิธีสอนลูกให้เป็นคนดี มีความกตัญญู

ความกตัญู เป็นคุณธรรมของคนอันดับแรกที่ควรกระทํา ผู้ที่เป็นลูกควรให้ความเคารพต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

เด็กในยุคสมัยปัจจุบันคิดถึงพ่อแม่น้อยลง ละทิ้งพ่อแม่ให้อยู่เดียวดายมากขึ้น วันนี้เรื่องที่อยากรู้ขอนำเสนอ

วิธีสอนลูกให้เป็นคนกตัญู การสอนลูกมี วิธีมากมาย ครั้งนีขอยกตัวอย่างมา 10 ข้อ

 

วิธีสอนลูกให้เป็น คนกตัญูมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. เราควรคิดว่าการตัญูต่อพ่อแม่ เป็นเรืองสําคัญทีสุดในชีวิต

และปฏิบัติจนเป็นเรื่องปกติ เมื่อลูกเห็นลูกจะ ทําตาม

 

2. การดูแลพ่อแม่ไม่ใช่การให้เงิน หรืออาหารการกินเพียงอย่างแต่จําเป็น

ต้องดูแลด้านจิตใจให้พ่อแม่มี ความสุข แสดงสีหน้าทีดีต่อพ่อแม่ เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

3. เป็นคนทีมีประโยชน์ต่อสังคม การทีเรามีประโยชน์ต่อสังคม ช่วยให้สังคมดีขึ้น

ก็เป็นการสร้างชื่อเสียง และแสดงความกตัญูให้กับพ่อแม่อีกทางหนึง เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

4. ในวันเกิดของเราควรพาลูกๆ ไปกราบพ่อแม่ทุกปี และสอนให้ลูกรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันทีจะจัดงานรื่นเริง

แต่เป็นวันทีแม่ใกล้ความตายมากที่สุด ในการคลอดลูกออกมา เป็นวันทีแม่เจ็บมากที่สุด

แต่พอได้เห็นหน้าลูก ความเจ็บ..ก็มลายหายสิ้น ควรกระทําทุกๆปีเมือลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

 

5. หากมีพี่น้องไม่ควรทะเลาะกัน พี่เอ็นดูน้อง น้องเคารพพี่ เท่านีก็คือการตัญู เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

6. ไม่ว่าพ่อแม่ จะโกรธเราด้วยเพราะเหตุใดก็ตาม

เราควรให้อภัยท่านเสมอ ไม่เก็บมาคิดน้อยใจหรือ เสียใจ เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

7. ลูกสะใภ้หรือลูกเขย ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่สามี พ่อแม่ภรรยา

เหมือนพ่อแม่ของตน แสดงออกด้วยสีหน้าที่ ดี เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

8. อย่าให้ท่านจากไปแล้วค่อยคิดทีจะดูแลท่าน เอาของดีๆมาเซ่นไหว้ท่าน ก็จะช้าเกินไป

ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิต ควรทีจะปฏิบัติดูแลท่านเป็นอย่างดี เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

9. แม้หากเราลําบาก ทุกข์ยาก ก็ยังต้องคอยดูแลพ่อแม่ให้ดีถึงที่สุด เมื่อลูกเห็นลูกจะทําตาม

 

10. สุดท้ายการสอนลูกให้ได้ผลดีทีสุด คือ การทําให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่าง

ในการใช้ชีวิต, การดูแลพ่อแม่ และการตอบแทนผู้มีพระคุณ เมื่อลูกเห็น ลูกจะทําตาม

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : เกร็ดธรรมะ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.