Home ข่าว “สังฆราช” รับสั่ง มส.ออกกฎคุมเข้มพระบวชใหม่-แก้ศาสนาเสื่อม

“สังฆราช” รับสั่ง มส.ออกกฎคุมเข้มพระบวชใหม่-แก้ศาสนาเสื่อม

18 second read
0
0
1,090

“สังฆราช” รับสั่ง มส.ออกกฎคุมเข้มพระบวชใหม่-แก้ศาสนาเสื่อม

“สังฆราช” มีพระบัญชา มส.ออกมติคุมเข้มพระบวชใหม่แก้ไขความเสื่อมทางศาสนา สั่งกำหนดระยะเวลาบวชขั้นต่ำ จัดหลักสูตรให้พระศึกษาชัดเจน

วันนี้ (30 พ.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุมมส.มีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ และพระอุปัชฌาย์ เข้มงวดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงเรื่องการคัดกรองคนเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้มีผลโดยทันที โดยไม่ต้องรอรับรองผลการประชุม พร้อมกันนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่ โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำว่า จะต้องบวชกี่วัน รวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ได้ศึกษาระหว่างการบวช ด้วย ซึ่งมส.ได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก พระพรหมโมลี ดำเนินการร่างหลักสูตรให้เสร็จภายใน 20 วันและนำเข้ารายงานมส.ต่อไป

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การที่มส.มีมติดังกล่าวสืบเนื่องการประชุมมส.วันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) ทรงปรารภในที่ประชุมมส.ว่าสมควรที่มส.กำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติตนให้มั่งคงในพระธรรมวินัย สมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือต่อสังคมไทย โดยมส.ได้รับสนองพระปรารภดังกล่าว โดยได้ออกเป็นมติ ดังนี้ 1.ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎมส.ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กฎมส.ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์ จะได้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

2.ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนคัดครองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบท 3.ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญของประชาชน และบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 4.ให้เลขาธิการมส.แจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติการเจ้าคณะผู้ครองสามารถพิจารณาโทษตามจริยาพระสังฆาธิการได้ทันที

ขอขอบคุณที่มา
http://www.banmuang.co.th/news/education/96886

Load More Related Articles
Load More By ผู้ดูแล
Load More In ข่าว
Comments are closed.

Check Also

ดึงตัวเองให้หลุดพ้นจาก ความรู้สึกร้ายๆ

ขึ้นชื่อว่า ความรู้สึกร้ายๆ เชื่อว่าใครก็ไม่อยากพบเจอ เ … …