Home ธรรมมะ กรรมฐานแบบคนขี้เกียจ : หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

กรรมฐานแบบคนขี้เกียจ : หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

17 second read
0
0
975

กรรมฐานแบบคนขี้เกียจ
ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง

การเจริญกรรมฐานจริง ๆ ถ้าทำเเป็นล่ำเป็นสัน มันอาจจะเกินพอดีไปก็ได้ เอากันแบบคนขี้เกียจ

แต่ตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่า ง่ายดีนะ คนขี้เกียจเขาจะทำแบบนี้

ก่อนนอนหลับ นึกถึงพระพุทธเจ้า หรือนึกถึง พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบ

จิตก็จับลมหายใจเข้าออก ภาวนา “พุทโธ” ก็ได้ อะไรก็ได้นะ เอาพุทโธเป็นเกณฑ์ก็แล้วกัน

หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” เพียงแค่ ๒-๓ ครั้ง มันหลับไปก็ใช้ได้

ขณะภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้าไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับ ถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับทันที

 

จะเป็นฌานขั้นไหนก็ตาม ขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ตาม ท่านถือว่า ทรงฌานตลอดเวลา ถ้าตายเวลานั้น

จะเป็นพรหมทันทีเป็นอย่างน้อย ถ้าบังเอญก่อนจะตาย ก่อนจะหลับเรานึกถึงพระนิพพาน ภาวนาด้วย

นึกถึงพระนิพพานไว้ก่อนด้วย แล้วก็หลับ จิตเป็นฌานก็หลับ เขาถือว่าจิตทรงในด้านของนิพพาน

เรียกว่า อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถ้าตายเวลาหลับ จะไปนิพพานทันที

ถ้ามันไม่ตาย มันตื่น ก่อนจะขยับตัวไปไหน ก่อนจะหลับจิตเราเป็นฌาน เมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว

ฌานยังไม่คลายตัว ยังทรงอยู่ ก็เริ่มจับลมหายใจ เข้าออกใหม่ภาวนาใหม่แค่ ๒-๓ ครั้งก็ตาม

เพียงแค่นี้ทำทุกวัน ทุกคนเวลาจะตายจะไม่นึกถึง อกุศล จะนึกเฉพาะ กุศล อย่างเดียว

ถ้าทำอย่างนี้ทุกวัน ทำแบบคนขี้เกียจนะ ฉันมันคนขี้เกียจก็เลยสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนขี้เกียจด้วย

ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันถ้าเราป่วยหนักขนาดไหนก็ตาม ถ้ายังไม่เห็นเทวดา ไม่เห็นนางฟ้า ไม่เห็นพรหม

ไม่เห็นพระอริยเจ้า ไม่เห็นพระพุทธเจ้า ยังไม่ตาย ถ้าขณะป่วยถึงแม้มันจะไม่หนัก เห็นเทวดาเห็นนางฟ้า

เต็มจักรวาล เห็นพรหม เห็นพระอริยเจ้า เห็นพระพุทธเจ้า คราวนั้นตายแน่

 

ถ้าก่อนตายทุกขเวทนาหนัก ปวดเสียด แต่ก่อนจะตายจริง สักอย่างน้อยที่สุด ๒๐ นาที หรืออาจจะ ๒ – ๓ วันก็ได้นะ

จิตที่มีทุกขเวทนามันจะหายไป จิตจะจับที่เทวดา ที่นางฟ้า ที่พรหม ที่พระอริยเจ้า มีความเพลิดเพลินคุยกับท่าน

แบบสบาย ๆ และในที่สุดจิตก็ดับ ก็ไปสวรรค์ ไปพรหมโลก ไปนิพพานได้ตามชอบใจ

ก่อนจะหลับให้ภาวนาว่า “พุทโธ” สัก ๒ – ๓ ครั้ง  แล้วภาวนาว่า “นิพพานัง สุขัง” ไปจนกว่าจะหลับ

เมื่อเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆ ให้ภาวนาว่า “นิพพานัง สุขัง” สัก ๒-๓ ครั้ง อย่างนี้ทุกคืน

จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ ใครภาวนา “นิพพานัง สุขัง “ ไม่ได้ ให้ภาวนาว่า “พุทโธ” อย่างน้อยที่สุด

ตายจากชาตินี้แล้วไปสวรรค์

จากหนังสือ “พ่อสอนลูก”

 

ขอบพระคุณที่มา : พลังจิต

Load More Related Articles
Load More By ผู้ดูแล
Load More In ธรรมมะ
Comments are closed.

Check Also

ดึงตัวเองให้หลุดพ้นจาก ความรู้สึกร้ายๆ

ขึ้นชื่อว่า ความรู้สึกร้ายๆ เชื่อว่าใครก็ไม่อยากพบเจอ เ … …