Home ข้อคิดดีๆ กอดงานประจำไว้ให้แน่น 20 สัญญาณเตือนเริ่มขึ้นแล้ว

กอดงานประจำไว้ให้แน่น 20 สัญญาณเตือนเริ่มขึ้นแล้ว

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ สายอาชีพเริ่มที่จะนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ เข้ามาทำงานแทนคน

มากขึ้น จนส่ งผลกระทบ่อหล า ยๆ อาชีพ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะบอ กคุรเกี่ยวกับ

20 สัญญาณกำลังบอ กให้หล า ยๆ คนกอ ดงานประจำไว้ให้แน่นๆ ไปดูกันว่าสัญญาณอะไรที่กำลังส่ งเเสียงเตือนคุณอยู่ในตอนนี้

1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยเราได้

ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธาร

อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามีกินมีใช้

2. อย่ างที่ได้เห็นในข่าวว่า บางบริษัททยอยปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

บางบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า

ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆ

เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

3. ขณะที่บางบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยหุ่นยนต์

ด้วยเครื่องจักร ในอนาคตเราจะค่อยๆเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมาก

ขึ้น ใครที่เป็นลูกจ้างอยู่หากรู้ถึงจุดนี้แล้วต้องรีบปรับตัว

4. ใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด

เพราะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า จำนวนสาขา หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ

และ พอถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมาก เพราะจะมีคนที่ออ กจากระบบนี้

หลักหมื่นคนพร้อมกัน กล า ยเป็นไปแอย่งกันสมัครงานในที่ใหม่

5. ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบาก

เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้ามามาก

ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมากไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่… เพราะ ในประเทศเค้าเองก็

เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

6. การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวเข้าไปอีก

เพราะ นอ กจากจีนจะปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว

นักท่องเที่ยวช า ติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเองด้วยกันแทบทั้งสิ้น

7. ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโรปกระเป๋าหนักที่ชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

8. อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ

โดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากมีคนแนะนำ

ให้คนไปกู้เงินเกิน มากๆ เพราะอย ากได้ค่านายหน้า หรือ ไปฟังจากคอสสัมนาลงทุนในอสังหา

และ เข้าไปลงทุนต ามกระแส คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มี

คนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย กล า ยเป็นหมุนเงินไม่ทัน

9. บางคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี

ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน และ กู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า

ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ดอ กเบี้ยมีแต่จะทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว

หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเงินเหลือสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินบ้าง

10. ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ

ถ้ามีการปรับดอ กเบี้ยนโยบายขึ้น เพียง บาท สองบาท หรือ หลักสต างค์

จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือน จาก

( เงินต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000 ) จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ดอ กต้นไม่ลด

11. อาชีพค้าออนไลน์นจะเริ่มถดถอย

เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ

บริษัทที่สร้างระบบการค้าออนไลน์มาแบบครบวงจร ที่กระหน่ำอัดโปรโมชั่นลด

ร า ค าแข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยขึ้น

12. ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ยย ากมาก

เพราะ เงินในระบบห า ยไปมากจริงๆ

ส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไป ใครที่มีเงินอยู่ก็พย าย ามจะ

ประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

13. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน

หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอดีตไปแล้ว

14. โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ

เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

15. สกุลเงินดิจิตอล

และ เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมาเพื่อทดสอบระบบและทำหน้าที่ Burn cash

ทิ้งจากการพิมพ์เงินตลอ ดเวลา ​ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก

16. การมาของ 5G

จะทำให้หล า ยๆอย่ างเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น

และ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่น เหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร

ยุค3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบจะทำได้ทุกอย่ าง

17. AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ทำในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึงได้

อย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่

รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

18. ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี

แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหล า ยๆประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

เรียกได้ว่าแย่พร้อมๆกัน ทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเองก็แทบจะไม่รอ ด

19. ทองคำยังมีค่าเสมอ

เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเงินลดอย่ างรุนแรง

และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

20. การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี

ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท

เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น ( ดูจากบทเรียนต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่ าง )

ขอบคุณ r o o o r  m a i

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…