Home ข้อคิดดีๆ การมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่ออนาคตของเราและลูก ด้วย12 วิธี

การมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่ออนาคตของเราและลูก ด้วย12 วิธี

1. รู้จักจัดสรร รายได้ รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30%

2. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย การบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

และรายการใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

3. มีบัญชีสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น บัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ ย า ม

ฉุ ก เ ฉิ น ควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

4. เก็บออมสม่ำเสมอ วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา

ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

5. มีเป้าหมายทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่

ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะย าว

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ

6. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น หนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณาถึง

ความสามารถในการชำระ และการปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ

7. หมั่นดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย การดูแลสุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย หมั่นออกกำลังกาย

พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่อง อ า ห า ร การกินที่มีประโยชน์ เพื่อ สุ ข ภ าพ ที่ดี

เพราะหากมีปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงาน ค่าใช้จ่าย

ค่ารั กษา พ ย า บ า ล การดูแล สุ ข ภา พ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง

8. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบ

การจัดการเงินที่ดี มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดตาม ข่ า ว ส า ร เกี่ยวกับ การเงิน

ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับเรา

และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

9. รู้จักการป้องกันความเ สี่ ย ง อย่าใช้ชีวิตบนความประมาท เรื่องการป้องกันความ เ สี่ ย ง

ก็ควรคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ด้านป ร ะ กันชีวิต ป ระ กัน สุ ข ภา พ ป ร ะ กันภัย

เพราะหากเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะสามารถลดความเสียหายลงได้

10. รู้จักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการลงทุน เพื่อนำเงินที่มีไปต่อยอดแล้ว

ถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว เพราะการฝากเงินธนาคาร ไม่ได้ให้

ผลตอบแทนมากเท่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน

ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

11. มีช่องทางรายได้มากกว่า 1 ทาง เมื่อรายจ่ายยังมีหลายทาง การมีรายได้ทางเดียว

ถือว่ามีความ เ สี่ ย ง อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากรายได้หลักนั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด

หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางรายได้เพิ่ม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

12 . การวางแผนภาษี เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อ

ประหยัดเงินที่จ่ายภาษี สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…