Home ข้อคิดดีๆ ก ร ร ม ของคนที่ทำให้ พ่อและแม่ ต้องเสี ยน้ำตา

ก ร ร ม ของคนที่ทำให้ พ่อและแม่ ต้องเสี ยน้ำตา

พ่อแม่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่ เสี ยพลั ง ต้องเสี ยเหงื่อ คอยรักและทะนุถนอมเรา คอย

หาย าให้ทานเวลาเจ็ บป่ วย คอยเสี ยสละหลายๆ สิ่ง เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดี ให้เรามีความสุข

ฉะนั้นพวกท่านทั้งสองจึงเป็นเสมือนพระในบ้าน ยกท่านไว้ให้สูงส่ง เพราะคงไม่มี

ใครรักเราได้มากเท่าท่านแล้วและเมื่อเราโตขึ้น ก้าวสู่ช่วงเป็นผู้ใหญ่จริงๆ

คงมีหลายครั้งที่เราเถี ยงท่าน เพราะเรามีความคิดที่ต่างไป หลายครั้งหลายครา

ที่เราพูดไม่ดีกับท่านกระแ ท ก น้ำเสี ยง หรือพูดออกมาด้วยถ้อยคำห ย าบ ค าย

ถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมเสี ยใจแต่คงมีไม่น้อยที่เราจะทำ

ให้ท่านเสี ยน้ำตา เพราะเรา เพราะคำพูดของเรา นั้นก็เพราะท่านรักเรามากนะ

มากจนเกิ ดความน้อยใจ เสี ยใจ เมื่อบุตรที่รักของตัวเองนั้น ทำตัวไม่ดีถ้าคุณสำนึก

ได้ก็จงทำดีต่อท่านให้มาก ก ร ร มที่สร้างไว้จะได้ลดน้อยลงวิบ า ก ก ร ร ม ของคนที่ทำ

ให้บุ พ ก ารีต้องเสี ยใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เจริญ มีปัญหาอยู่ร่ำไป มองไม่เห็นทางออก

ไม่มีใครภัคดีด้วย ไม่มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือ การเงินก็จะติดขั ด ไม่

ประสบผลสำเร็จหรือย ากที่จะสำเร็จในเรื่องที่อย ากจะสำเร็จ มีแต่อุ ป ส ร รค

ก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าเคยทำให้ท่านเสี ยใจ ก็จงปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ สิ่งที่ควรทำอย่ างแรก

คือไปขอ ข ม าท่านนะ ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูก และพร้อมจะให้อภั ยลูกทุกคนเสมอ

ฉะนั้นไม่ต้องกลั วสิ่งใด และต่อจากนี้จงมอบความห่วงใย ความรักให้ท่าน

ใส่ใจท่านบ้างแล้วชีวิตคุณก็จะพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ไม่ต้องไปทำบุญที่

ไหนไกลหรอกเริ่มจากทำบุญกับพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรา พรที่ประเสริฐที่สุดในโล กนั้นคือพรที่มาจากพ่อและแม่ของเราเอง

ขอบคุณ : bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…