Home สาระน่ารู้ ข้อคิดคนจีนสอนลูก เขาจะสอนให้ลูกมีอนาคต สร้างฐานะตัวเอง

ข้อคิดคนจีนสอนลูก เขาจะสอนให้ลูกมีอนาคต สร้างฐานะตัวเอง

การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะนิสัย และการกระทำของเขา

วิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว มันก็ต่างกันออกไป ส่วนมากนั้นมักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดู

แล้วลูกๆ ก็จำลักษณะนิสัยต่างๆ มา ในแต่ละประเทศนั้น ก็จะมีความเชื่อ มีวัฒนธรรม ที่ไม่เหมือนกัน

ทำให้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกัน วันนี้เราจะพามาดูว่า การเลี้ยงลูกแบบคนจีนนั้น จะมีแบบไหนบ้าง

1. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ การแข่งขันก็สูง

เพราะงั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง คิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเขาเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกียจคร้าน มันจึงทำให้พวกเขาสร้างธุรกิจ

จากเสื่อผืนหมอนใบได้ ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ ถึงความยากลำบาก สอนให้มีความขยัน อดทน

เพราะเขามีความคิดว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคต และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ

3. พ่อแม่ชาวจีน มีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูกรู้จักความสามารถ รู้ศักยภาพตัวเอง รวมทั้งติ ด อ า วุ ธทางปัญญา

เพื่อให้มีทักษะ ฝึกฝนวินัย และสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกอยู่ไปวันๆ มันจึงทำให้เด็กๆ ชาวจีน

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต จากการปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยังเด็ก

4. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้

หากมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้นหากลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด

ฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิม การเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้น

5. พ่อแม่ชาวจีน สอนให้ลูกกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

พวกเขาถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ฉะนั้น จึงต้องกตัญญู เพื่อตอบแทนบุญคุณ เป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ลูกจึงมีหน้าที่ต้องเป็นลูกที่ดี ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก

ครอบครัวเป็นสถาบันแรก ที่อบรมสั่งสอนให้มีภูมิ พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดี

เด็กๆ ก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ฉะนั้น เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกเหล่านี้

มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ขอขอบคุณ t h e w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In สาระน่ารู้

Check Also

เจียดเวลาเพียง 1 นาที คนอ่านได้กำไรชีวิต

1. เลิกกลัวการถูกเกลียด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเครียด กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง 2. เลิกคิดว่า เร…