Home ข้อคิดดีๆ (ข้อคิดความรัก) หยุดวิ่งตามความรัก

(ข้อคิดความรัก) หยุดวิ่งตามความรัก

ความรักเป็นความรู้สึกสภาพ และเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล หมายถึงอารมณ์การดึงดูด

และความผูกพันส่วนบุคคลอย่ างแร งกล้า ในบริบททางปรัชญาความรักเป็นคุณธร รมแสดงออกซึ่งความเมตตา

ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจหรือความเสน่หาคนเขาจะรักยืนเฉย ๆ

เขาก็รักอยู่ดีไม่ต้องพย าย ามคนจะรักยืนโง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทักเขาก็ทักเข้ามาหาหากคนไม่รักทำยังไงก็หมดปัญญา

เพราะไม่ใช่เขาหมายตาแต่แรกเอยเลยมัวแต่รอว่าเขาจะมาสน คิดวกวนจะทำอย่างไรหนอมิหนำซ้ำความเจ็ บยังไม่พอ

ทักหาเขาได้แต่รอเขาตอบมาเจ็ บมากมายหัวใจแ สนบ าดเจ็ บ ถ้ามีเข็ มเย็ บได้ คงหลายแ ผ ลเพียงรักเขาแต่ใจ

เราไม่ดูแลเจ็ บจริงแท้ใจดวงนี้มีแต่คุณเราเคยอยู่ในสถานะที่ทำยังไงก็เป็น “คนที่ใช่”ไม่ได้สักทีบางครั้งอีกฝ่ายพย าย าม

ทำเหมือนจะแ คร์แต่แล้วก็ไปทำอะไรที่เขาอย ากทำ รู้สึกว่าไม่ต้อง พ ย าย ามสนใจจะดีกว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่หล่ อเลี้ ยงเราไว้

ให้เรายังคิดว่าเขารู้สึกดีกับเรา แต่จริง ๆ เขาไม่ได้ชอบหรือมีใจจนเราได้ย้ ายไปอยู่ต่างประเท ศห่างกันไปมากไม่ได้คิดถึง

อีกเลยมาดูความรู้สึกใน ย ามที่เราเป็นคนที่ใช่เราไม่ต้อง พย าย ามทำอะไรเลย เราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องคอยคิดว่า

วันนี้เขาจะดีกับเราไหมนะ เขาจะกินข้าวด้วยไหมเขาจะพูดกับเรา นานๆ ไหมนะ ไม่ต้องมาคอยคิดสถานการณ์ที่จะทำ

ให้เราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกัน เพราะสำหรับคนที่เขาคิดว่าเราเป็นคนที่ใช่เขา จะให้เรามาเป็นอันดับ 1 เสมอค่ะเขาจะมีการติดต่อสม่ำเสมอ

ไปกินข้าวแล้วนะกลับบ้านแล้วนะวันนี้มีแผนที่จะทำอะไรบ้าง สรุปคือทุกความเคลื่ อนไหวหรือกิจกร รมของเราเขาจะบอกเราเอง

โดยเราไม่ต้องถามนั่นเพราะเขาคิดว่าเขาอย ากบอกเราเขาอย ากให้เรารู้ เขาให้ความสำคัญกับเราเราจะไม่เรียกร้องความสนใจจากเขา

เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักเป็นที่ 1ลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่เป็นที่สนใจเรามักจะเรียกร้อง ขอเวลาความสนใจจากอีกฝ่าย

เพราะรักมันไม่ถูกเติมเต็ม จริงไหม?คนที่ใช่ทั้งสองฝ่าย จะแสดงออกต่อกั นและกันแบบเป็นธรรมช าติค่ะ ถ้าต่างคนต่างมอบความรักให้กัน

การครองคู่ก็จะยั่งยืน แต่ที่มีปัญหากันเพราะต่างคนต่างเรี ยกร้ องความรักจากกัน โดยลืมว่าความรักคือการให้

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…