Home ข้อคิดดีๆ ข้อดี 10 ข้อของการมีเงินออม ที่หลายคนอาจไม่รู้

ข้อดี 10 ข้อของการมีเงินออม ที่หลายคนอาจไม่รู้

ข้อดีของการมีเงิ นออม นั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น

บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อ อาจจะ เป็นแร งบันด าลใจ ให้คุณก็เป็นได้

1. มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

2. เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมี

เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นจึงต้องมีเงิ น

ออมเผื่อไว้ใช้ ย ามฉุ กเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

3. เงิ นออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครี ยด หน้านิ่วคิ้ ว ข ม ว ด

เพราะกลุ้มใจกับเ งิน ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

4. มีเ งินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ

ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็น

ชิ้นเป็นอันเลยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงิ นออมให้มากๆ

5. มีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้ เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโ ร ค หากมีเงิ นออม

ก็จะไม่ลำบ ากลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้

หากลูกหลาน นิสัยไม่ดีพย าย ามแ ย่ งส มบั ติ

6. มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิ น ก็จะ

สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดื อ ดร้ อ น ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

7. เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัย

ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

8. เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต ๅ ยจาก

เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ

อย่างบรรดาหนุ่มสาว โรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

9. เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเ งินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ น ไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติทางอ้ออมฟังดูดีมากจริงๆ เงิ นออม

เป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมี

เงิ นออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องกู้เงิ น เพื่อซื้อบ้านที่ดิน

10. เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุนอย่างการซื้อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือ ว่า

เ งินออมนั้น ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่างการซื้อ หุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน

ก็จะมีรายได้จาก เงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาทเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัว ผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชรา

จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…