Home ข้อคิดดีๆ คนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ คือคนที่มีบุญที่สุดในโลก

คนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ คือคนที่มีบุญที่สุดในโลก

พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราควรดูแลและการได้ตอบแทนพระคุณของท่าน

ที่ท่านเลี้ยงเราจนมาเติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้ มีดีได้ มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะท่านทั้งสองคน

หากใครที่คิดว่าการดูแลตอบแทนพ่อแม่นั้นเป็นภาระที่ต้องทำ แต่คุณคิดผิด ความจริงแล้ว

เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุด และถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสดูแลท่าน

ได้ตอบแทนพระคุณท่าน ถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุญที่สุดแล้ว โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่

ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1. เมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น

เราก็ควรช่วยเหลืองานต่างๆของท่าน งานในบ้านและงานนอกบ้าน เราควรเลี้ยงดูแลท่านในยามที่ท่านชรา

ดูแลปฏิบัติให้ท่านสะดวกสบาย พูดคุยกับท่านและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อยามเ จ็ บ ป่ ว ย

2. เมื่อท่านจากไปแล้ว เราก็จัดพิธีงานให้กับท่าน และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้

1. ถ้าท่านยังไม่มีศ รั ท ธ าในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศ รั ท ธ าให้ได้

2 .ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

3. ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและ

เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1. ทำให้ตัวเรานั้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้น

2. ทำให้เราเป็นคนที่มีสติคิดรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผล

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยอั น ต ร า ยต่างๆได้

5. ทำให้ได้ลาภต่างๆได้โดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภ ยั น ต ร า ยในยามคับขันที่จะเกิดขึ้น

7. ทำให้เทวดาลงมารักษาคุ้มครอง

8. ทำให้ตัวเรานั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้า

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง“เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในส ว ร ร ค์”

ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตาม แต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นปู่ยา ยายตา ของลูกๆอยู่

หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆ

เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นอีกเยอะ เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ

รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…