Home ข้อคิดดีๆ คนเราไม่จำเป็นต้อง “เอาชนะ” ในทุกเรื่องหรอก

คนเราไม่จำเป็นต้อง “เอาชนะ” ในทุกเรื่องหรอก

ถอยสักก้าว คลื่นลม จะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ “ชัดเจน” และ “ตรงเกินไป”

ในทุกเรื่องไร้เพื่อนท ะเลาะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ “ความผูกพันก็หมดไป”ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ

“ความรักก็จืดจางไป” ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ “มิตรภาพก็สูญหายไป”ทะเลาะกันเพราะ “เหตุผล”

ที่เสียหายคือ “ความสั มพันธ์”สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว “ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์”… เถอะ !!

วางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง

คำดี คำร้ าย เพราะมีตา  ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้า ยอย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ เรื่องดีๆ

ก็เก็บไว้ เรื่องร้ ายๆ ก็ปล่ อยผ่านใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอ คนบางคน… แค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่อง… แค่มอง ก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจคนใจกว้าง คือ… คนที่มีความขัดแย้ง

ในชีวิตน้อย หากเป็นเช่น นั้นแล้วย่อมมีความสุขมาก เป็นคนที่ผู้คนอยากคบหา ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเสียงหัวเราะ

ของมิตรสหาย เป็นคนที่มี ความสมานฉันท์กับผู้คน จึงสามารถทำสิ่งต่างๆ

ได้โดยได้รับความช่วยเหลื อจากทั่วสารทิศ แล้วจะฝึกตนอย่างไรให้ใจกว้าง

1. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

2. ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเอ งเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง

3. เชื่อว่าความอดทนอดกลั้ นไม่ใช่ความอ่อนแอ

4. ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง

5. ไม่ร่ำร้องให้ผู้อื่นทำตา มความต้องการของเราตลอดเวลา

6. อ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณ สมบัติคนใจกว้าง

7. ไม่ใช้อารมณ์ชั่ ววูบตัดสิน เรื่องต่างๆ

8. อย่าเรียกร้องความสมบูร ณ์แบบ

9. อยากใจกว้างต้องรู้จักลืม

10. การลืมเรื่องรกสมองเล็กๆ น้อยๆ คือการให้อภัย

11. ให้อภัยคนอื่นก็คือให้อภั ยตนเองด้วย

12. เมื่อผู้อื่นทำผิด ลองแทน ตัวเองเป็นเขา

13. ลองคิดว่าถ้าเป็นเรา เราต้ องการอะไรหลังทำพลาด

14. เปิดโอกาสให้คนผิดปรับป รุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

15. ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจเจ็บเป็ นเรื่องราวใหญ่โต

16. อยู่กับผู้อื่นเบิกตากว้าง ไม่ม องหาแต่จุดด้อย

17. ไม่กล่าวตำหนิข้อผิดพลาดข องคนอื่นอยู่ร่ำไป

18. ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้อ  นี่คือที่มาของความอิจฉา

19. ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

20. มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

21. อภัยได้ ลดความระแวงสงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

22. เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่งอาจจะพอแล้ว

Cr. บทความจาก Chit-in

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…