Home ข้อคิดดีๆ คนไทยเตรียมรับมือ เรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดี

คนไทยเตรียมรับมือ เรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดี

เมื่อทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกเรานั้นได้พัฒนาอย่ างก้าวกระโดดจนบ้างทีก็รับมือไม่ทัน และวันนี้หล า ย

ๆ สิ่งในบ้านของเราก็กำลังพัฒนาขึ้นเช่นกัน และคุณเองรู้ไหมว่ามีสิ่งไหนที่กำลังเกิดขึ้น เราจะพาคุณนั้นไปดูว่า 31 เรื่องราวกำลังเกิดขึ้น คุณพร้อมรับหรือยัง

1 วันนี้นักลงทุ นร ายใหญ่ของโลกหล า ยๆ คนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง อย่ างมีนัยยะ ถ้าไม่ดีเขาจะถือไว้เพราะอะไรล่ะ มันน่าคิด

2 การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่าน มาออ กบอนด์กันบานตะไทนั้น มี 2 อย่ างคือ อย่ างแรก ข า ดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้าไม่นาน

จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออ กบอนด์ ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่ างคือ บริษัทที่ทราบว่าดอ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ย ระยะย าวไว้ ก็เพราะถ้าดอ ก เบี้ย ลอยตัวต่อให้เป็น บลจ ต้นทุนก็จะสูง ขึ้น มากเลย

3 ถ้ารอบนี้คนเก่งชอตแบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า ห นี้เสี ยในระบบ ไม่อาจควบคุมได้ แล้วผิดนัดชำร ะ บาน

4 AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึง อย่ างไม่น่าเชื่อ

5 ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่ แล้วตอนนั้น จะหางานทำย ากเพราะจะมีคนที่ออ กจาก sectorนี้หล า ยคนไง

6 เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่ห า ยไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุ น ห า ยไปจากปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจมันได้

7 L e v e r a g e ทางการเงินแต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้ว นี่กำลัง จะเป็นขาขึ้นของดอ ก เบี้ย เต็มอัตราอีกไม่นาน รอดู

8 เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้จนเกินรับไหว อย่ างน้อยๆ เราก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหล า ยๆ ประเท ศ ถือว่าเราโชคดี

9 ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่ าสร้างห นี้เพิ่มเพราะ ด อ ก เบี้ยคือพลังทวี อย่ าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันไหนที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อ ด

10 การที่เงินยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก อย่ าคิดดีใจไป เพราะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างแค่นั้นเอง

11 อีกไม่เกินสิบปี หล า ยๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยนรถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V car แต่จะเทิร์นไปสู่รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเลย เช่น เมืองจี น จะเร่งวางระบบใหม่ ฟังดูมันก็ดูดีแหละนะ แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ประเภท เก่า รถยนต์

ดีเซลจะถูกโละไป จะทำให้หล า ยๆอุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์ เต๊นรถ ช่างต ามอู่ อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น ก็อาจมีโอ กาสจะกระท บเหมือนกัน

12 บอนด์จะเป็นชนวนการเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

13 B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดี หากใช้ถูกจุดประสงค์ และใช้ให้เป็น

14 หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็น หุ้ นแห่งอนาคตแต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้หรอ ก

14 คนทำธุรกิจอย่ า c u t ตัวเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

15 เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั นธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาให้ดีว่าจากนี้ไปจะยังไงต่อ

16 อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หล า ยๆ คนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานาน มากแล้ว เริ่มออ กอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน

เกิน มากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลย ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่าน ได้เงินเกินจำนวน หล า ยล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

17 ห นี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

18 อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติบัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

19 แล้วห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสต างค์ บาท สองบาท ห า ยนะของคนเป็นห นี้ เช่นบ้านเคยผ่ อนต้นหมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น ในยอ ดผ่ อนสามหมื่น มันกลับกล า ยเป็น ด อ กเบี้ยแทบทั้งหมดเลย คิดให้ดีก่อนทำอะไร

20 ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย ากเพราะเงินในระบบ ห า ยไปมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว

21 สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง จากการพิมพ์เงินตลอ ดเวลา และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

22 ไม่ใช่เราบริหารไม่ดีแต่ระดับโลกหล า ยๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน อะไรหล า ยๆ มันเป็นปัจจัย

23 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่

24 จะมีการR o l l over B o nd s อย่ างต่ำประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะr o l l ผ่านมั้ย แล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหล า ยบริษัทที่ไม่ผ่าน

25 ทุกอย่ างที่จะเป็นโค้ช พาร วยแล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา ถ้ามีจริงคงไม่มีใคร อย ากทำงานหนัก อย่ าไปโล ภ อย่ าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยห า ยจากสิ่งเหล่านี้นั้น มากมาย

26 การที่ห นี้เสีย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว มันส่ งผลไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้หล า ย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

27 ทองคำยังมีค่าเวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหล า ยๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ไหนก็ได้

28 แล้วสิ่งที่เราเจออยู่คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ ห นี้ พร้อมกันทุกอย่ าง ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจนก็จะ cr a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

29 คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้ อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก เพราะคนที่ถือเก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวน มาก ณ ตอนนี้

30 อาชีพ ข า ยประกั นจะเริ่มถดถอยลง นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือ กมากขึ้น โดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem มาครบวงจรมา

ที่มา rooormai

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…