Home ข้อคิดดีๆ จงนิ่ง..ดั่งสิงโต อย่ามัวแต่เห่าเหมือนสุนัข(เขียนเตือนใจ)

จงนิ่ง..ดั่งสิงโต อย่ามัวแต่เห่าเหมือนสุนัข(เขียนเตือนใจ)

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบ

ต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น

เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก

คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดัง

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำ

ความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อเพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ

มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหนโลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมัน

จงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่าพูดแต่ไม่ได้ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก

พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…