Home ข้อคิดดีๆ จงเงียบดั่งสิงโต หรือคุณอยากเห่าดังเหมือนสุนัข

จงเงียบดั่งสิงโต หรือคุณอยากเห่าดังเหมือนสุนัข

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวก

มีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังยินดี

ที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้

และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการ

ทำงานเหมือนกันอีกด้วยจงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดังอย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด

เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จมักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ

ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหนถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว

สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อเพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหนโลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ

ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมันจงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่าพูดแต่ไม่ได้ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…