Home ข้อคิดดีๆ ทำไมเราต้องเก็บเงิน ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำงาน(ก่อนที่จะสาย)

ทำไมเราต้องเก็บเงิน ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำงาน(ก่อนที่จะสาย)

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำงานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหารายได้

ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ

เงินที่ได้มาเหล่านั้นมักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำบวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเช่น ค่าดูหนัง

แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน คนที่เพิ่งได้รับเงินเดือนใหม่ ๆ มักไม่

คิดออมเงินตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่าย ในเรื่องอื่น ๆ กันก่อน

กว่าจะรู้ตัวว่าควรเก็บออมก็ต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนเหตุการณ์

เหล่านั้น เป็นการเตือนสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดีแต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้จ่าย

เที่ยวเตร่ไปกับจำนวนเงินที่มากมหาศาลเช่นกันเรื่องของการออมเงิน เป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะนั่นหมายถึงการการันตีถึงอนาคตว่าเมื่อคุณมีเงินเก็บคุณอาจจะไม่ลำบากในยาม

เกษียณหรือเมื่อยามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงินสวัสดิการอย่างเงินชราภาพหรือบำเหน็จ บำนาญ

แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคตเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า

การออมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยการันตีได้ว่าคุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีของ

เริ่มเก็บเงิน สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้

1. การออมเงินคือความมั่นคงของชีวิต

เพราะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่คุณได้รับ อาจไม่เพียงพอต่อ

การดำรงชีพ ดังนั้น หากคุณมีเงินออมสำรองไว้จะการันตี ได้ว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับ

การดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสัดส่วนของเงินออมนั้นควรเริ่มต้นที่ 10% ของรายได้ในทุกๆ

เดือนและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆเมื่อคุณมีความสามารถ ในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะต้อง

นำกำลังกายและประสบการณ์ มาคิดคำนวณสำหรับเงินออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบของ

การออมเงินนั้นหลากหลายทั้งการฝากธนาคาร การซื้อกองทุน การเล่นหุ้นการซื้อทรัพย์สิน

ประเภทที่ดิน การล งทุ นเหล่านี้สามารถ ช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2. ออมเงินไว้สำรองยามฉุ กเ ฉิ น

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือจะเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น อะไรขึ้นมาบ้าง

ที่ทำให้จำเป็นต้องใช้เงิน ดังนั้นการแบ่งเงินออมมาเป็นเงินสำรองฉุ กเ ฉิ นจะช่วยให้คุณผ่าน วิ ก ฤ ต

การเงินของแต่ละคนไปได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารซึ่งต้องเสียด อ กเ บี้ ย

เพิ่มจากเงินต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมักมองข้าม และมักหาเงินสำรอง จากการกู้ยืมมากกว่า

เงินออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะการกู้เงิน คือการนำเงินในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3. ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริงที่หลาย ๆ คนคงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงานและได้เงินเดือนดี มีเงินเก็บพอ

จะดาวน์บ้านดาวน์รถ มีความสามารถที่จะเป็นบัตรเครดิ ต หลายใบ เมื่ออายุงานมีความ

มั่ นค งพอจึงทำเรื่องเพื่อ ขอสินเชื่อในการผ่ อ นบ้าน ผ่ อ นรถ แต่อยู่ดี ๆ ก็โดนเลิกจ้างซึ่งมาจาก

เหตุผลหลายประการ เช่นธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปเนื่องจากประสบการขาดทุน

หลายคน ฆ่ า ตั ว ต า ย กันมาแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะไม่ได้มีแผนการสำรองเผื่อต้องโดน

เลิกจ้างอีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิน สร้างแต่หนี้คุณอาจได้รับเงินบางส่วน

จากสวัสดิการประกั น สังคม หรือเงินชดเชยจากบริษัท เงินส่วนนี้อาจจะสามารถนำไปชำระหนี้ได้

บ้างส่วน บางคนต้องเก็บไว้เป็นทุนหางานทำ หรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็ก ๆ เช่น ค้าขาย

หลายคนยอมเสียเครดิ ต ไม่ชำระหนี้ไปเลยก็มีซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิน

ไม่วางแผนทางการเงิน เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่มีเงินสำรอง สำหรับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นควร

เก็บเงินออมไว้เสมอ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแม้ว่าการออมเงิน

จะดูยากไปสักนิดสำหรับบางคนแต่ให้คิดเสมอ ว่าออมวันนี้ดีกว่าลำบากวันหน้า การออม

ไม่จำเป็นจะต้องออมทีละมาก ค่อย ๆ ออมไว้ทีละน้อย ๆ เท่าที่ทำได้และเพิ่มไปตามกำลังของเงิน

ที่หาได้ สะสมไปเรื่อย ๆ ด้วยการเลือกรูปแบบการออมที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองเช่น

การฝากประจำ ฝากออมทรัพย์ธรรมดา ซื้อสลากออมสิน ทำ ป ร ะ กั น ชี วิ ต หรือแม้แต่เก็บในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ

ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายหรือสามารถสร้างรายได้ ในอนาคตได้เช่น ซื้อที่ดิน ซื้อทอง ซื้อหุ้น

ซื้อกองทุนต่าง ๆหากเริ่มทำการออมตั้งแต่ เริ่มทำงาน รับรองว่าเมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเงินเลี้ยง

ตัวเองไปจนแก่ หรือมีทุนสำหรับการเริ่มต้นกิจการเล็ก ๆและอาจกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีก

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้คุณยังไม่มีนิสัยการออมในวันนี้เมื่อได้อ่านบทความนี้ คุณจะมีแรงกระตุ้ น

ที่จะออมเงินมากขึ้นเพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงินยังเป็นเรื่องที่ดีและควรปลูกฝังต่อลูกหลาน

หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะยุคไหนการออมเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนช่วยให้มีหลักประกัน

ในการใช้ชีวิตและยังช่วยให้คุณ เป็นคนวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นหากใคร

ที่กำลังหลงอยู่กับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่างน้อยควรหันมาฉุกคิดถึงอนาคตกันได้แล้ว

เริ่มออมวันละเล็กละน้อยตามกำลังที่ทำได้เมื่อออมเงินเล็ก ๆ เหล่านี้ไปทุกวันเงินออมก้อนเล็กในวันนี้

จะกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่ในอนาคตที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างรายได้

ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…