Home ข้อคิดสอนใจ “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” (เรื่องนี้ดีมาก)

“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้” (เรื่องนี้ดีมาก)

“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้”

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เล่าเรื่องๆ หนึ่ง

ที่คุณแม่ของท่านสอนตอนเป็นเด็ก เรื่องนี้มีอยู่ว่า…..

“แ ม่ ส อ น ใ ห้ ดู ว่ า ไก่ไม่มีเห็บ เพราะมันช่วยกันจิกให้กันและกัน

ลู ก ไ ก่ ตั ว เ ล็ ก ยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่

เห็บมีอยู่ตามหน้าตามหงอนซึ่งจิกเองไม่ได้

ไก่เลยไม่มีเห็บเพราะมันปฏิบัติหน้าที่เพื่อนต่อกันและกัน

แม้แต่ลิงก็ยังหาเหาให้กันและกัน

สุนัขยังกัดหมัดให้กันและกันตรงที่มันกัดเองไม่ได้ เราจึงต้องมีเพื่อน”เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า

“น ก ไ ม่ มี ข น  คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้”

ในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนต้องมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนับสนุน หรือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

ก่อนจะแยกจากกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน

เพื่อนในวัยเด็กเป็นเหมือนกับรูปถ่าย

ซึ่งเป็น “ค ว า ม ท ร ง จำ ที่ น่ า ภ า ค ภู มิ ใ จ”

ดังนั้น การได้มีโอกาสมาพบปะกันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

คล้ายกับการได้หยิบรูปถ่ายในอัลบั้มขึ้นมาปัดฝุ่น

คิดถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในภาพเหล่านั้น

แต่การได้มี โอกาสพบปะกัน

เป็นมากกว่าการดูภาพเก่าๆ โ ด ย ลำ พั ง

เพราะการพบปะกันทำให้เราได้รับรู้ความเป็นไปของกันและกัน

ในห้วงเวลาที่ห่างหายไม่เจอกัน

เพื่อนบางคนไม่ได้เจอหน้ากัน ๔๔ ปี ตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๗

ดังนั้น การได้อยู่ด้วยกันแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ

จึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ คำว่า “ เ พื่ อ น ” หรือ “ มิ ต ร ภ า พ ”

แม้ไม่มีราคา แต่มีค่ามากกว่าสิ่งใด

ซึ่งบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรมาก

เพียงแค่ได้เจอหน้ากันก็มี ค ว า ม สุ ข แ ล้ ว

การได้พบปะกันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนถวิลหา

และคิดว่าน่าจะพบกันบ่อยครั้งขึ้น

มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเพื่อสังคม

อาทิ เ พื่ อ น ช่ ว ย เ พื่ อ น หรือ

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่จากเราไปก่อน

ความจริงอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้คือ

เวลานี้แต่ละคนต่างอายุมากขึ้น

เพื่อนดีๆ ที่เข้าใจกันนั้นเริ่มมีน้อยลงและหายากขึ้นทุกที

คงมีแต่ “ เ พื่ อ น เ ก่ า ” ในวัยเด็กเท่านั้นแหละ

ที่พอจะเข้าใจและพูดจากันรู้เรื่อง

ดังนั้น การได้พบกันจึงเป็นความยินดีและประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาที่ไหนไม่ได้

ยิ่งการได้มีโอกาสช่วยเพื่อนของเราที่เดือดร้อน

ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและมีค่ายิ่ง เพราะเพื่อนกันย่อมไม่ทิ้งกัน

จึงมีคำพูดที่บอกว่า…

“เ พื่ อ น อ า จ ไ ม่ ใ ช่ ค น ที่ นิ สั ย ดี ที่ สุ ด

แต่คือคนที่อยู่กับเราในวันที่เราแย่ที่สุด”

ความแตกต่างระหว่าง “เ พื่ อ น ” กับ “ ค น อื่ น ” อยู่ตรงนี้

“เพื่อนคือคนที่เข้ามา ขณะที่คนอื่นเดินจากไป”

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับเพื่อนๆ ทุกคน

ที่มา : แบ่งปันสาระ

Load More Related Articles
Load More By ผู้ดูแล
Load More In ข้อคิดสอนใจ
Comments are closed.