Home ข้อคิดดีๆ ประโยชน์ดีดี 12 ข้อของคนที่มีเงินเก็บ คุณต้องเริ่มเก็นเงินได้แล้ว

ประโยชน์ดีดี 12 ข้อของคนที่มีเงินเก็บ คุณต้องเริ่มเก็นเงินได้แล้ว

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพ ราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน

แต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดี

กับตัวเองเพ ราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ตัวอย่างข้อดีของการมีเงินออมมีเงินเก็บข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก

หากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1.เงินออมมีประโยชน์มากเวลาเกิดวิก ฤติ

เพ ราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2.เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่ เค รียดหน้า นิ่ว คิ้วขมวดเพ ราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3.มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไร

มากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4.มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพ ราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะ

ไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

5.มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว

แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6.เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7.เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต าย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ดังนั้น

ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

8.เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุดเสียหาย ตามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9.มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพ ราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10.เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้อมฟังดูดีมาก จริงๆ

11.เงินออมเป็นหลักฐานค้ำ ประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพ ราะ

จะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่ดิน

12.เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่างการ ซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผล ทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่างการซื้อ หุ้ น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเพ ราะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ขอบคุณ meokayna

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

4 วิธีสอนลูกให้ฟังเหตุผล ว่านอนสอนง่าย

ปัญหาต่างๆ นั้นส่วนใหญ่ที่คุณพ่อแม่ทั้งหลาย ได้พบเจอคือ ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอม เชื่อฟังพู…