Home ข้อคิดดีๆ ผู้หญิงที่ทำนิสัย 13 ข้อนี้บ่อยๆ มีโอกาสจะรวย

ผู้หญิงที่ทำนิสัย 13 ข้อนี้บ่อยๆ มีโอกาสจะรวย

1. อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสือ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็น

การอ่า นเพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้อ่า นหนังสือหมวดบันเทิง

2. ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะ

เขารู้ว่าการออกกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุขภาพ ร่างกายเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3. เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้แต่เพราะพวกเขารู้ว่า

เวลามีจำกัด จะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และ

หากเราอย าก จะอยู่ในสังคมคนรวยสร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็น

ต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติ ด้านบวก

มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริงแบบนี้ ใครๆก็อย ากคุยด้วย

อย ากทำธุรกิจด้วย

4. พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมาย อย่างไม่ท้อล้ม แล้ว

ก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้าย

จะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5. ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อน

เริ่มทำงานจริง(เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5) เพราะตื่นเร็วกว่าก็มี

เวลา คิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ “ควบคุม” ปัจจัยเวลา ได้ส่วนคนที่ตื่น สายทำอะไรช้า

ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6. มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้

จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่าง เช่น

บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไรและเงิ นปันผล จากหุ้น และ

การร่วมหุ้นทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เ งินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำและ

ต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7. แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุ มากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน

ที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่าเคยทำบางอย่าง สำเร็จ

มาก่อน และที่ปรึกษาไม่ได้ ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือการเงิ นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขผ่านพ้นปัญหา

หลายรูปแบบ ที่ย ากๆ ได้คือ คนรวยจะไม่คิดเอง ทำเอง

ด้วยตัวคนเดียวแต่ยินดี ให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

8. คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอด ปัจจัยสู่ความ

สำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน”ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ

ไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก

ซึ่งคนรวย จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้

ตัวเองตกลง ไปในหลุมของการคิดลบ

9. ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และ

ชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

10. มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนรวย รู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมาย ขอบคุณ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือกล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความ

สำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร อย่างสำรวมและแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกิน

และไม่มากเกิน(อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความ

สัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรารู้ว่า คือ

ทุกคนมีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่า

เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ

ลองคิดดูว่า มีคนแสดง ให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณ

เราชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคน คิดดีกับเราหมด

แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออกเราจะไม่รู้แต่แรก เลยด้วยซ้ำว่า

เรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11. ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือก ช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบ

เล่นพรรค เล่นพวกล้วนๆไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า

ไม่สามารถช่วย ทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย

คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวม

ก็จะออกมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่งคนเก่ง ก็จะ

ได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลางๆเบๆ

ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

12. ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆ เงียบๆ

คนเดียวอย่างน้อย 15 นาทีทุกวันซึ่งเรื่องที่คิด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ

เงิ นทองธุรกิจ ล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิต

โดยรวมและการดูแลสุขภาพเช่นกัน

13. ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คน ที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และ

เขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจ รับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว

(ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ

เขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้า

แล้วถ้าฟังแล้ว มีเหตุผลจริง ก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุง

ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็น

จากคนอื่น ก็เสี่ยงมากที่จะล้ม ทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่ากำลัง

เดินลงเหว(และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถ

หลงเดินไป เส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกันแต่เค้ารับฟังเสียง

เตือนว่านั่นน่ะผิดทาง อย่างที่บอกไว้แต่แรก ว่าคนรวยสร้างเอง

ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติ ที่ใช่และการกระทำที่ใช่

(ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว)คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จ

ได้ด้วยตัวเอง และถ้าเรา เชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้น“สร้างได้”

ไม่ต้องลุ้น ให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์ เรา

ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ขอบคุณ แค่ยิ้ม

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…