Home ข้อคิดดีๆ ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิด หากเขาจะรัก อยู่เฉยๆเขาก็รัก

ฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิด หากเขาจะรัก อยู่เฉยๆเขาก็รัก

ความรักเป็นความรู้สึกสภาพ และเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล

หมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพันส่วนบุคคลอย่ างแร งกล้า ในบริบททางปรัชญา

ความรักเป็นคุณธร รมแสดงออกซึ่งความเมตตาความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หา

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจหรือความเสน่หาคนเขาจะรักยืนเฉย ๆ

เขาก็รักอยู่ดีไม่ต้องพย าย ามคนจะรักยืนโง่ๆ เขาก็รัก ไม่ต้องทักเขาก็ทักเข้ามาหา

หากคนไม่รักทำยังไงก็หมดปัญญา เพราะไม่ใช่เขาหมายตาแต่แรกเอยเลยมัวแต่รอว่าเขาจะมาสน

คิดวกวนจะทำอย่างไรหนอมิหนำซ้ำความเจ็ บยังไม่พอ ทักหาเขาได้แต่รอเขาตอบมา

เจ็ บมากมายหัวใจแ สนบ าดเจ็ บ ถ้ามีเข็ มเย็ บได้ คงหลายแ ผ ลเพียงรักเขาแต่ใจ

เราไม่ดูแลเจ็ บจริงแท้ใจดวงนี้มีแต่คุณเราเคยอยู่ในสถานะที่ทำยังไงก็เป็น “คนที่ใช่”

ไม่ได้สักทีบางครั้งอีกฝ่ายพย าย ามทำเหมือนจะแ คร์แต่แล้วก็ไปทำอะไรที่เขาอย ากทำ

รู้สึกว่าไม่ต้อง พ ย าย ามสนใจจะดีกว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่หล่ อเลี้ ยงเราไว้ให้เรายังคิดว่าเขารู้สึกดีกับเรา

แต่จริง ๆ เขาไม่ได้ชอบหรือมีใจจนเราได้ย้ ายไปอยู่ต่างประเท ศห่างกันไปมากไม่ได้คิดถึงอีกเลยมาดู

ความรู้สึกใน ย ามที่เราเป็นคนที่ใช่เราไม่ต้อง พย าย ามทำอะไรเลย เราเป็นตัวของตัวเอง

ไม่ต้องคอยคิดว่า วันนี้เขาจะดีกับเราไหมนะ เขาจะกินข้าวด้วยไหมเขาจะพูดกับเรา นานๆ ไหมนะ

ไม่ต้องมาคอยคิดสถานการณ์ที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกัน เพราะสำหรับคนที่เขาคิดว่า

เราเป็นคนที่ใช่เขา จะให้เรามาเป็นอันดับ 1 เสมอค่ะเขาจะมีการติดต่อสม่ำเสมอ ไปกินข้าวแล้วนะ

กลับบ้านแล้วนะวันนี้มีแผนที่จะทำอะไรบ้าง สรุปคือทุกความเคลื่ อนไหวหรือกิจกร รม

ของเราเขาจะบอกเราเอง โดยเราไม่ต้องถามนั่นเพราะเขาคิดว่าเขาอย ากบอกเรา

เขาอย ากให้เรารู้ เขาให้ความสำคัญกับเราเราจะไม่เรียกร้องความสนใจจากเขา

เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักเป็นที่ 1ลองนึกดูว่า ถ้าเราไม่เป็นที่สนใจ

เรามักจะเรียกร้อง ขอเวลาความสนใจจากอีกฝ่ายเพราะรักมันไม่ถูกเติมเต็ม จริงไหม?

คนที่ใช่ทั้งสองฝ่าย จะแสดงออกต่อกั นและกันแบบเป็นธรรมช าติค่ะ

ถ้าต่างคนต่างมอบความรักให้กันการครองคู่ก็จะยั่งยืน แต่ที่มีปัญหากันเพราะ

ต่างคนต่างเรี ยกร้ องความรักจากกัน โดยลืมว่าความรักคือการให้

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…