Home ข้อคิดดีๆ (ฝากไว้ให้คิด)อย่ าไปแ คร์คนที่ทำให้เราเสี ยใจ

(ฝากไว้ให้คิด)อย่ าไปแ คร์คนที่ทำให้เราเสี ยใจ

สังคมในปัจจุบัน มีคนมากมายที่เข้ามาทำความรู้จักกับเราบางคนคบกันเพราะความจริงใจที่มีให้กั นบางคนคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์

ต่างๆจา กตัวเราบางครั้งเราให้ใจไปเต็ มร้อย แต่ได้ใจกลับมาแค่นิ ดเดี ยวและที่สำคั ญจะไม่มีใครรู้จั กเราได้ดีพอ หากคนนั้นยัง

ไม่รู้จักเราจริงๆในชีวิตคนเราแม้จะพ ย าย ามทำดีเท่าไหร่แ ต่ก็คงไม่สามารถทำให้ทุ กคนพึงพอใจได้!

จึงเป็นเรื่องแสนธรรมดาที่ในชีวิตคุณต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ชอบและไม่ชอบคุณในตัวคุณหากคุณต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่ างในตัวคุณ

แต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้(หรือเปลี่ยนได้แ ต่คุณเองก็เป็นทุ กข์)หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดี

เป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้ว “สิ่งที่คุณต้องทำคือหยุดแ คร์หยุดเก็บคำพูดของเขามาใส่ใจหรือคิดมา ก”

คิดเสี ยว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอคนที่รู้จักตัวตนของคุณดีพอจะยอมรับคุณได้ในแบบที่คุณเป็นพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณคิดเสมอ

จึงส่งผลให้เขาเข้าใจในความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจของคุณหรือหากมีเรื่องราวที่คุณทำไม่ดีก็พร้อมที่จะตั กเตื อนด้วยความปรารถนาดี

อยู่เคียงข้างในวันที่คุณ พ ล าดพลั้ งหรือเสี ยใจแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอเขาไม่ใช่คนที่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึ กอย่างไรมีความคิดเห็นอย่ างไร

หลายครั้งจึงอาจเกิ ดความเข้าใจผิ ดหรือบางครั้งก็จับกลุ่มกันนิ น ท าวิพ ากษ์ วิจ า รณ์ตัวคุณโดยไ ม่คิดจะถามไ ถ่

คุณจึงหม ดโอกาสที่จะอธิบายหรือแม้จะอธิบายแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่ดีดังนั้นหากคุณมั วเอาแต่แคร์คนที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอแบบนี้

ก็มีแ ต่จะทำให้ป ว ด หัวใจและเ ค รี ยดไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่รู้จักคุณดี..คนที่รักและเข้าใจคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก หรื อเพื่อนสนิท

เขาเหล่านั้นต่างหาก คือ คนที่คุณควรแ คร์และใส่ใจดูแลเพื่อที่จะได้เป็น “คนสำคั ญ” ที่รู้จักตัวตนของกันและกันไปตลอด

อย ากจะฝากไว้อีกนิด

เข าจะ “พูด” ถึงคุณยังไงก็ช่ างเขา

เขาจะ “วิ จ า รณ์” สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่ างเขา

ถ้าคุณพอใจที่จะ “เป็น” และพอใจที่จะ “ทำ”

ก็ไ ม่เห็นต้องแ คร์ ไ ม่ต้องเอามาใส่ใจ

เขาไม่ได้มาหา “เงิน” ให้เราใช้ ไม่ได้หา “ข้าว” ให้เรากิน

คนที่ “นิ น ท า” คุณที่สุด คือคนที่ “อิ จ ฉ า”คุณที่สุด

ปล่อยให้เขาหัวเราะใส่คุณดังๆ

แต่ลึ กๆในใจเขาก็รู้สึก “ด้ อยกว่า” อยู่ดีส่วนคุณก็หั วเ ร าะเขาเบาๆ

แ ต่รู้สึก “เหนือกว่ า” แบบเงียบๆจำไว้ ถ้าคุณเป็น ‘คนดี คนเก่ง คนมีค่า’

ถ้าคุณ ‘เจ๋ ง’ คุณไม่จำเป็นต้อง ‘แ คร์’ ทุกคนก็ได้จำไว้ชีวิตมั นสั้น ‘แ คร์’ คนที่รักคุณดีกว่า

อย่ า ‘เปลี่ยน’ เพื่อคนอื่น อย่ า ‘แ คร์’ ว่าคนอื่นจะคิดยังไง

‘เป็นตัวของตัวเอง’ และ ‘มีความสุข’ กับสิ่งที่เป็น

คนที่ ‘รัก’ คุณ จะยอมรับมัน

และคนที่ ‘ไ ม่ชอบ’ มัน จะออกไปจากชีวิตคุณ

แ คร์คนที่ ‘ใช่’ และเลือกจะ ‘อยู่’

ลืมคนที่ ‘ไ ม่ใช่’ และเลือกจะ ‘ไป’

เพราะเขา ‘ไ ม่จำเป็น’ กับชีวิตคุณเลย

เลิ กแ คร์..คนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

ขอบคุณ khobjainas

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…