Home ข้อคิดดีๆ มนุษย์เงินเดือน ก็มีเงินล้านนะ ด้วยตัวคุณเอง

มนุษย์เงินเดือน ก็มีเงินล้านนะ ด้วยตัวคุณเอง

มนุษย์เงินเดือนที่ใฝ่ฝันถึงเงินล้าน รู้หรือไม่ว่าความฝันของคุณสามารถเป็นจริงได้ไม่ยากอีกต่อไป

ไม่ใช่การซื้อล็อ ตเต อ รี่หรือส่งรหัสใต้ฝาเครื่องดื่มเพื่อชิงรา งวั ล แต่เงินล้านแรก

ในชีวิตสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละ อยากรู้ก็มาดูวิธีการกันเลย ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่า

การเก็บเงินแบบธรรมดา ให้ได้เงินล้านต้องทำอย่างไร และใช้เวลานานเท่าไหร่

• หากคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท เริ่มเก็บเงินตอนอายุ 24 ตั้งเ ป้ าห ม า ยว่าจะมี

เงินล้านก่อนเกษียณ อายุ 60 ปี ดังนั้นจึงมีเวลาในการเก็บเงิน 36 ปี หากเก็บเงินในอัตราที่เท่าๆกัน

ในแต่ละเดือน คุณต้องเก็บเงินเดือนละ 2,500 บาท เป็นระยะเวลา 36 ปี ก็จะมีเงินเก็บ 1,080,000 บาท

ซึ่งในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 30 ปีก็มีความเสี่ ย งในเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ที่ทำให้

ค่าเงินล้านของคุณในอนาคตข้างหน้ามีค่าลดลงกว่านี้แน่นอน

ลองมาดูการเก็บเงินอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณมีเงินล้านได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่เสี่ ย งเรื่องอัตราเงินเฟ้อเหมือนกับวิธีแรก

• เก็บเงินด้วยจำนวน 2,500 บาท เช่นเดิม ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำที่ให้อัตราดอ กเบี้ ย

สูงกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถใช้เป็นเงินเก็บฉุ กเฉิ นได้

หากไม่เดือดร้อนก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรอง ซึ่งเงินส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

หากคุณสามารถเก็บเงินสำรองนี้ได้ ในยามเดือดร้อน ก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แบ่งเงินนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 5 % ยกตัวอย่างเช่น

• แบ่งเงินลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 3,000 บาท ในระยะเวลา 20 ปี คุณจะมีเงินต้นในปีที่20

จำนวน 720,000 บวกกับอัตราดอ กเบี้ ยทบต้นตลอดระยะเวลาในการล งทุ น 378,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,098,000 บาทในระยะเวลาเพียง 20 ปี และยิ่งเก็บเงินล งทุ นเพิ่มขึ้นใน

แต่ละเดือนมากขึ้น และนำเงินโ บนั สมาโปะลงในกองทุนอีก รวมทั้งเลือกการล งทุ นที่

ให้อัตราการตอบแทนที่สูงขึ้นกว่านี้ รับรองว่าคุณมีเงินล้านอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 20 ปีแน่นอน

• เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินที่หักโดยอัตโนมัติเมื่อเงินเดือนออก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะหัก

เงินเดือนเพื่อลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 2-15 % ของรายได้ และนายจ้าง

จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้คุณในอัตราที่ไม่น้อยกว่า 2-15 % เช่นเดียวกัน พอร์ตการล งทุ นของกองทุนนี้

คุณสามารถเลือกได้ว่า จะเลือกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราเท่าไหร่

ตามความเสี่ย งที่สามารถยอมรับได้ เช่น พอร์ต Active ที่มีความเสี่ยงสูง จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีคือ

10.56 % ส่วนพอร์ต Play safe ที่มีความเสี่ย งต่ำ ให้ผลตอบแทนที่น้อยลงมา

คือ 6.56 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นเดียวกัน

• การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วยให้คุณมีเงินล้านได้อย่างแน่นอนหลังเกษียณ ยกตัวอย่างเช่น

คุณเลือกหักเงินเดือนๆละ 2,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุ 24 ปี เมื่อนับเวลาไปจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี

เป็นระยะเวลา 432 เดือน ด้วยอัตราผลตอบแทน 6 % ต่อปี เมื่อถึงตอนเกษียณคุณจะมีเงินทั้งหมด3,049,838 บาทเลยทีเดียว!

เห็นไหมว่าแผนการล งทุ นที่ใช้เพียงเงินล งทุ นขั้นต่ำและคิดในอัตราดอ กเบี้ ยที่ต่ำที่สุดแล้ว คุณยังมีเงินตั้ง

หลายล้านเมื่อถึงเวลาเกษียณ ดังนั้นคุณคงจะเห็นว่าเงินล้านมีได้ไม่ยากเลยเพียงแต่ต้องมีวินัยทางการเงินและตั้งใจล ง

ทุ นตามแผนที่วางเอาไว้โดยไม่ออกนอกเส้นทางถึงตอนนี้หลายคนคงมีกำลังใจในการเก็บเงินและล งทุ นให้มีเงินล้านกันบ้างแล้ว แต่สิ่งหนึ่ง

ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเงินก็คือ หนี้สินและพฤติกรรมการใช้เงินที่อาจทำให้ไม่มีเงินเก็บได้ตามแผนการออม

ดังนั้นมาจัดระเบียบแบบแผนการใช้เงินเพื่อความมั่งคั่งของคุณกันดีกว่า

• เก็บเงินเพื่อออมและล งทุ นก่อนนำไปใช้อย่างอื่น อย่างการออมเงินด้วยบัญชีเงินฝากประจำที่สามารถตัดยอด

เงินฝากในบัญชีได้ทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการหักออกจากเงินเดือนอัตโนมัติอยู่แล้ว

ก็จะทำให้การออมเงินในส่วนนี้ทำได้ง่ายขึ้น ที่เหลือค่อยจัดสรรเงินเพื่อลงทุน แล้วค่อยนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่น

• ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้เห็นตัวเลขเข้าออก และสามารถรู้ได้ว่าในแต่ละเดือนคุณใช้เงินไปกับ

สิ่งที่ไม่จำเป็นส่วนไหนบ้าง จะได้หาทางตัดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเพื่อให้เหลือเงินนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

• แบ่งเงินโบนัสไปล งทุ น เมื่อได้เงินโ บนั สมาก้อนโต อย่าเอาไปใช้ซื้อของที่อยากได้และ

ให้รางวัลกับตัวเองจนหมด แบ่งนำไปลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตให้เป็นของขวัญของตัวเองบ้าง

• ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อให้เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น สำหรับนำไปออมและลงทุนในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้

ใครที่พอจะมีสิทธิในการลดหย่อนภาษี ก็ควรใช้สิทธินั้นในทันทีแค่นี้ก็จะทำให้คุณมีเงินเหลืใช้มากขึ้นแล้วล่ะ

เงินล้านสำหรับมนุษย์เงินเดือนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง และทำได้ง่ายกว่าที่คิดเพียงแต่คุณต้องมีการวางแผน

ในการเก็บเงินและการลงทุนอย่างถูกต้องและมีวินัยในตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หากทำได้ดังนี้ คุณจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน ว่าแล้วมาเริ่มต้นวางแผนการเงินกัน

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…