Home ข้อคิดดีๆ มีที่เป็นพันไร่ ก็นอนได้แค่ 8 เมตร

มีที่เป็นพันไร่ ก็นอนได้แค่ 8 เมตร

ถ้าคุณจากไปอะไรจะเกิดขึ้น?

เพราะเมื่อกลายเป็นผง ธุ ลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิ

ประณามอย่ า งไร? คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้..ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่ า งไร?

ก็อ ย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมาย และ หนทางชีวิตของตนเอง

เมื่อล่วงลับไปแล้ว คุณก็ยัง ไม่เลิ กเป็นท าสของลูกๆ อีกหรือ อ ย่ า!!

คาดหวังอะไรมากจากเด็กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณยามแก่เ ฒ่ าเขาก็ต้องวุ่นว า ยกับการงาน

และภ า ระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก ส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลัง

ทะเ ล า ะกัน เพื่อแ ย่ งทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆ ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้!!

ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอ ย่ าใช้เ งินให้มาก และรีบจากไปเสี ยเร็วๆ อย่างนี้

ก็มีให้เห็นอยู่ถมไป คุณไม่รู้หรอก หรือว่าบรรดาลูกๆ เขาถือว่า..ทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ข าดของเขาไปแล้ว คุณจึงไม่มีสิ ท ธิ์จะไป

กำหนดอะไรได้เลยในเ งิ นที่เป็นของเขา เข้าใจไหม?

คนอายุเกิน 50 อย่ า งคุณ ต้องเ ลิกเอาสุ ขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว“มีเ งิ นเท่าไร? ก็ซื้อสุขภ าพคืนมาไม่ได้!!”

คุณตอบได้ไหมว่า… จะหยุดหาเ งิ นเมื่อใด?

เท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่า… “พอแล้ว”

ร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้าน พอรึ ยังไม่ทราบ..?

ต่อให้คุณมีไร่นานับพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ 3 จาน

แม้ มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนยามค่ำคืน เพียง 8 ตาร า ง เ มตรดังนั้น..ตราบใดที่คุณยังมี ข้าวปลาอาหาร

กินอ ย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้ว อายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่ า งเป็นสุข

ทุกบ้านต่างก็มีปัญห าของตนเอง อ ย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบแก่งแ ย่ง แข่งดีกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม

หรือความก้าวหน้าของเด็กๆ ฯลฯสิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้น คือ แข่งกันมีความสุข แข่งกันมีสุขภาพดีและอายุยืนนาน

ส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่ าไป ฝังอกฝังใจให้ป่ ว ยการ และทำล า ยสุขภาพตัวเองเลย

อายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลย….

หลังอายุ 50 แล้วอย่ า งนี้ คุณต้องค้ น หาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้ า งชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและสุขสดใสขึ้นมาให้ได้

ตราบใดที่มันทำให้คุณอา ร มณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็ หมายความว่า…

คุณได้ผ่านวันเวลาอย่ า งเป็นสุขแล้วทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ า งเป็นสุข

วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลยจิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโ ร ค ภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดี

ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเจ็ บ ป่ ว ยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ด้วยอา ร มณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆกินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิต ามินและแร่ธ า ตุอย่ า งเพียงพอ

เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า..ชีวิตที่เป็นสุข อีก 20 หรือ 30 ปี จะเป็นของคุณแน่นอน!!

เหนือสิ่งอื่นใด… คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ

เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รู้สึกเย า ว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอ ขาดพวกเขาเมื่อใด

คุณจะต้องรู้สึกสูญเ สีย อย่ า งแน่นอนครับ อ่านแล้วเห็น “เฉลียงชีวิต” ในวัยช ร ากันบ้างมั้ย?

ก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าของความคิด ผู้เผยแพ ร่ และทั้งผู้ส่งให้ผมอ่าน ก็อยากบอกว่า…

อายุเราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ชีวิตแต่ละช่วงชีวิต เราเลือกได้…

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…