Home ข้อคิดดีๆ ลักษณะ 9 ข้อของผู้นำครอบครัวที่ดี พาครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆ

ลักษณะ 9 ข้อของผู้นำครอบครัวที่ดี พาครอบครัวเจอแต่สิ่งดีๆ

ชีวิตคู่จะเป็นสิ่ง สวยงามถ้ามีคนรักที่ดี โดยเฉพาะสามีอารมณ์ จิตใจและนิสัย

เป็นพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการอยู่ด้วยกัน หากพบคนดีมาก ๆดั่งคำเขาว่า

ได้สามีดีเหมือน ถูกล อตเ ตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

1. เก็บอารมณ์ให้เป็น

หนุ่ม ๆ ต้องเรียนรู้ การแสดงอารมณ์อย่างถูกวิธี หลายๆคนสามารถแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ได้ดีแต่ก็มีส่วนน้อยที่จะทำได้เช่นกันไม่ใช่ขัดใจล่ะก็ทั้งเหวี่ ยงทั้งวีน

สารพัดเมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าไม่โตพอ ฉะนั้น พอคุณอยากโตเป็นผู้ใหญ่

คุณจงเลิ กพฤ ติกร รมเหล่านี้ คนที่โตพอจะแสดงออกอย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น กับบุคคลต่างๆ ได้ดี

2. ให้เกี ยรติคนรักอยู่เสมอ

เป็นธรรมดาที่หนุ่มๆ จะให้เวลาส่วนใหญ่ในการตามจีบ สาว ๆเพราะตอนนั้น

ยังหนุ่มๆผู้ชายต่าง ตระหนักถึงความสำคัญ ในการใช้เวลาดูแลใส่ใจ ด้วยความเสมอ

ต้นเสมอปลาย แต่กับหนุ่มบางคนนั้นไม่เคยตระหนัก ถึงความสำคัญนี้เลย

พวกเขาละเลยการดูแลเอาใจใส่คนรัก และสนุกกับการตามจีบสาว ๆ คนใหม่

คนที่โตพอลูกผู้ชายตัวจริง จะไม่สนใจกับการมีรักซ้อน กับสาวคนอื่นเลย

มันไม่ใช่วิธี ของหนุ่ม ๆ ที่โตแล้วหรอกนะ

3. เปิดกว้าง การสนทนา พูดคุยบ่อยๆ

การพูดคุย นั้นไม่ใช่เรื่องย าก ผู้ชายทั่ว ๆ ไปสามารถพูดคุยได้เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้น

ถ้าเรื่องอื่นที่ไม่ได้สนใจก็แทบจะไม่สนใจ หรือไม่คุยไปเลย แต่หนุ่ม ๆที่โตแล้วเขาจะเรียนรู้

การรักษาบทสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าจะไม่ได้ชอบ ในเรื่องที่กำลังคุยก็ตาม

แต่มันอาจจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ให้กับตัวคุณด้วย และที่สำคัญมันยังทำให้บทสนทนา

ไปต่อได้อย่ างราบรื่นด้วยล่ะ นี่แหละ คือคนที่โตแล้ว

4. เดินออกมาจากสิ่งที่แ ย่ ๆ

ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น หนุ่ม ๆ ทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รู้จักผู้คนมากมาย

ทุกคนคงแ ย กออกว่า สิ่งไหนคือสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือไม่ดี ทั้งบุคคลใด ที่คุณควรคบ ควรสนิท

5. บอกลาความเสี ยใจเหล่านั้นซะ

โดยทั่วไปแล้ว มนุ ษย์เรามักจะชอบจำในเรื่องความผิ ดแล้วก็ปล่อยให้มัน มาทำร้า ย

จิตใจอยู่ร่ำ ไปบางครั้งมันก็เป็นเหตุให้ร่างกายและจิตใจ แย่ ลงได้เหมือนกัน แล้ว

คุณคิดว่ามันมีเห ตุผลดีงามอะไรที่จะต้องมา นั่งจำเรื่องพวกนี้ไปตลอด ว่ามั้ย

ลองเปลี่ยนเรื่อง พวกนี้เป็นบทเรียนให้เป็น แร งผลั กดันในชีวิตของคุณดีกว่ามั้ย

6. ดูดีจากภายใน สู่ภายนอก

คงไม่มีใคร ที่มีร่างกายที่เพ อร์เฟ็ กต์ เพราะงั้น ผู้ชายทุกคนจะพบว่าร่างกายตนนั้น ได้เปลี่ยนไป

ตามกาลเวลา นั่นเป็นสัจธ รรม ของชีวิตอยู่แล้วและสิ่งที่เราอย ากบอกคุณผู้ชายทั้งหลาย

คือการดูแลตัวเองให้ดีด้วยการมีจิตใจที่ร่าเริง มีความสุข พูดง่ายๆว่าหล่อจากภายในไงล่ะ

7. อย่ ากังว ลกับอ ายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ชายทุกคนล้วน โตตามวัย แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่โตพอผู้ชายบางคน

รักษาความเป็นหนุ่มของตนไว้ตลอดพฤติก ร ร มเหล่านี้เราสังเกตุได้ จาก คำพูดท่ าทาง

การแต่งตัวและ สิ่งที่พวกเขากำลังทำ ทำทุกสิ่งเพื่อจะหยุดยั้งอ ายุที่มากขึ้นแต่การทำเช่นนี้ไม่

ได้จะทำให้เขามีอ ายุยืนเลยนะ ลองมองในสิ่งที่เป็นจริงกันไม่มีอะไรผิ ดหรอก คุณผู้ชายทั้งหลายจงแสดง

ออกตามวัยดีกว่าคนเราจะอายุมาก ขึ้นตามวัย ผู้ชายบางคนยิ่งอ ายุมาก ยิ่งดูดี ยิ่งเท่ห์ด้วยซ้ำไป

8. เพราะรัก จึงบอกว่า “รัก”

เรียกว่าสมัยนี้หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่พูดคำนี้ กันเป ลื้อง มากสำหรับผู้ชายที่เขาโตๆ กันแล้วเขา

จะไม่พูดคำว่ารัก พ ร่ำเพื่อเลยแต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ และด้วยความเป็นผู้ใหญ่นั้น

จะเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงว่ามันควรจะเอ่ยเมื่อใด เอ่ยกับใคร

9. คนที่โตพอ จะดริ๊ งให้อย่ างเหมาะสม

นานๆ จะได้สนุกสนาน ดื่ มในปริมาณที่พอดี ดีต่อสุขภาพแต่ที่ปัญหามันเกิ ดเพราะหนุ่ม ๆ

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการดื่ ม ให้พอควรเมื่อคุณไปบ าร์ลองสังเกตุ แต่ละห้องแต่ละโต๊ะดู

แล้วคุณจะสามารถแ ยกเด็ กหนุ่มกับผู้ใหญ่ ออกจากกันได้ไม่ย าก

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…