Home ข้อคิดดีๆ วิธีเลี้ยงลูก 4 ข้อ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง กล้าเผชิญกับปัญหาในอนาคต

วิธีเลี้ยงลูก 4 ข้อ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง กล้าเผชิญกับปัญหาในอนาคต

ปัจจุบันสังคมไทย เป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคสมัย 5G อย่างเต็มรูปแบบ ยุคสมัยที่อะไรๆ

ก็ต้องเร่งด่วน ทุกอย่างต้องเร็ว ทุกอย่างต้องแข่งขันแต่อีกมิติหนึ่งของสังคมที่ดูเหมือนว่าจะสวนกระแสกับยุค 5G

โดยสิ้นเชิงนั่นคือ สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนประชากรแรกเกิดนั่นหมายความว่า

อัตราการมีบุตรในหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์มีน้อยลงมาก อันเกิดมาหลายๆ สาเหตุ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก

กว่าเรื่องจำนวนประชากรเด็กแรกเกิดน้อยลงนั่นก็คือ เรื่องของพ่อ-แม่ที่มีลูกในยุค 5G นี้ ปัญหาใหญ่คือ

จะเลี้ยงลูกให้ไปทิศทางไหนต่อไปในอนาคต ในยุคที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้า

ซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่คือ การทำการบ้าน หาตัวช่วย เพื่อเป็นคู่มือในการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่าง Strong ในวันหน้าต่อไป

1.ปลูกฝังวินัยทางด้านการเงินตั้งแต่ยังเด็ก

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการเก็บออม การวางแผนเรื่องการเงินด้วยตัวเอง และพ่อแม่ควรต้องสอนชี้แนะเรื่องต่างๆ

ทางด้านการเงินเช่น เรื่องภาษี เรื่องกฎเกณฑ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นต้องรู้ (ไม่ต้องปัดความรับผิดชอบให้แต่โรงเรียนสอนอย่างเดียว)

เพื่อที่เค้าจะได้มีองค์ความรู้และไม่ผิดพลาดทางด้านการเงินในอนาคต

2.เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

โดยให้สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมลูกต้องพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

จีนกลางได้คำตอบคือ แนวโน้มของชาติมหาอำนาจ อังกฤษและจีน น่าจะเป็นหนึ่งในมหาอำนาจ และ

2 ภาษานี้เป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลกทางที่ดีควรให้ลูกเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะเป็นช่วงวัยที่ ส ม อ ง

กำลังพัฒนาเจริญเติบโตเหมาะสมที่สุดซึ่งเด็กจะเรียนรู้อีกทั้งยังมีความกล้าพูดหรือกล้าแสดงออก หากรอให้โต

เขาอาจจะเป็นเด็กขี้อายจนติดเป็นนิสัย และไม่กล้าแสดงออกเลยก็เป็นได้

3.ทำกิจกร รมหลายๆ อย่าง

คนเป็นพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนลูกให้ได้ลองทำกิจกร รม หรือฝึกอาชีพหลายๆ อย่าง ตั้งแต่เริ่มจากการทำงานบ้าน

ดูแลของใช้ตัวเอง ช่วยพ่อแม่และทั้งนอกบ้านทั้งกิจก รรมที่ลูกอยากทำ และกิจกร รมที่พ่อแม่อยากให้ทำ เพื่ออะไรนะเหรอ?

เพื่อให้ลูกได้ฝึกความรับผิดชอบ วินัยและค้นหาตัวเองว่าจริงๆ แล้วตัวเค้าเองมีความถนัดอะไร ชื่นชอบอะไร

อยากจะทำอาชีพอะไรในอนาคตยิ่งลูกได้ทำกิจก รรมมากเท่าไร ก็ยิ่งค้นหาความเก่ง ความสามารถ

ความถนัดของตัวเองเร็ว ย่อมส่งผลดีต่อหน้าที่การงานในอนาคตแน่นอน

4.ฝึกให้คิดเอง พลาดเอง ลุกเอง

พ่อแม่ไม่ควรเลี้ยงลูกเป็นไข่ในหิน ควรเลี้ยงให้เค้ารับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่ก็เฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆ เมื่อเค้าโตพอ

ควรปลูกฝังให้เค้าคิดเองแก้ปัญหาเอง ตัดสินใจเอง และเจอความ เ จ็ บ ป ว ด เสียใจ ผิดหวังในวันที่เค้าพลาดเอง

เพราะสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เค้าแข็งแกร่งในอนาคตเพราะเค้าได้ลิ้มรสมาทุกรสชาติแล้ว มี ภู มิ ต้ า น ทานที่ดี

พร้อมที่จะออกเผชิญโลกกว้าง และเอาตัวรอดได้เองในอนาคตพ่อแม่ควรฝึก 4 วิธีนี้กับลูกอย่างต่อเนื่องและทำจนเป็นนิสัย

(ห้ามใจอ่อนเด็ดขาด) เพราะถ้าพ่อแม่ ไม่เริ่มฝึกลูกตั้งแต่ยังเด็กลูกจะโตมาโดยปราศจาก ภู มิ ต้ า น ทาน และถ้า โ ช ค ร้ า ย

เขาเจอความผิดพลาด เค้าอาจจะไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง

และกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้ในยุคที่ทุกอย่างคือ การแข่งขัน

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…