Home ดวงและความเชื่อ สอนลูกให้เป็คนเก่งไม่ยากถ้าใช้ เทคนิคนี้? ใ

สอนลูกให้เป็คนเก่งไม่ยากถ้าใช้ เทคนิคนี้? ใ

ในปัจจุบัน ครอบครัวยุคใหม่ นิยมมีลูกเพียงคนเดียวเพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรัก

และความห่วงใยให้กับลูกอย่างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูก มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะไม่อย ากให้

ลูก ต้องลำบาก โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเ งินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่องเพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียว

จึงกลายเป็นว่าเด็กหลายคนเคยชิน กับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียวจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัดสินใจเองไม่เป็นและไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้น ก็กลายเป็นคนรักสบายไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรน

ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ มักพบในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้จึงควรส่งเสริมให้ลูก ได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง

ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาสามารถ ดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไปได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1.คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่างๆ

ตามความสามารถ และความสนใจของเด็กโดยเฉพาะเด็กในวัย 2–6 ขวบที่เริ่มอย ากเรียนรู้

สำรวจและทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจานขอช่วยทำสิ่งต่างๆ

คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขาได้ลองทำเพื่อให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง

มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านต่างๆที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

2.สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ ถอดเสื้อผ้า

ที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บเมื่อกินเสร็จโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริม และ

ดูแลใกล้ๆเมื่อลูกทำได้ ก็ควรชื่นชมเพื่อเป็นแรงเสริม ให้เด็กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

3.ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่าง ด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ ต้องคอยดูแล

ลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรกเพราะจะทำให้เด็ก

เกิดความสับสน และจัดลำดับความสำคัญของงานไม่เป็น

4.มอบหมายงานให้ลูกทำ

เพื่อฝึกความรับผิดชอบ เช่น ในเด็กเล็กวัย 1-3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆคุณพ่อคุณแม่

อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้งเมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำๆเดิมๆ

ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อๆไปเมื่อถอดผ้าอ้อม สำเร็จรูปออก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเอง

โดยไม่ต้องมีใครบอกและเมื่อโตขึ้นก็อาจจะมอบหมาย ให้ทำอย่างอื่น ที่ย ากขึ้นต่อไป

การที่เด็กได้รับการส่งเสริม ให้พัฒนาตามธรรมชาติ และวัยของเด็กจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดี

ทำให้เขาเกิดความมั่นใจต่อตนเองมีความรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจ ในการทำตนเองให้มีประโยชน์ต่อไป

5.ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบ

เพื่อกระตุ้นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น“แค่นี้เองทำไมทำไม่ได้” หรือ “คนอื่นยังทำได้เลย”เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง

ควรมีการเสริมแรงด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น “ลูกต้องทำได้แน่ๆคนเก่ง”จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้เด็กเป็นอย่างดีการพัฒนาความสามารถ ในการพึ่งตนเอง ให้กับเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำ

ไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม

เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

ขอบคุณที่มา : trueplookpanya.

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ดวงและความเชื่อ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…