Home ข้อคิดดีๆ อนาคต 32 ข้อนี้ที่เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้ว จงพร้อมรับมือไว้

อนาคต 32 ข้อนี้ที่เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้ว จงพร้อมรับมือไว้

1 : ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่าร ายได้ที่มี จงอย่าสร้างหนี้เพิ่ม เพราะดอกเบี้ย คือพลังทวี

อย่าใช้จ่ายเกินตัวเลย  เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

2 : จะมีการ R o l l over B o n d s (หุ้นกู้ระยะสั้น อาจจะออกมาแบบหมดอายุแล้วต่ออัตโนมัติ)

อย่างต่ำประมาณห้าแส นล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ยแล้วอาจจะมีการลดระดับ ในหลายบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

3 : สกุลเงิน ดิ จิตอล เห รียญต่างๆ น่าจะออกแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่ B u r n cash ทิ้ง

จากการพิ มพ์เงินตลอดเ วลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

4 : การที่เงิน ยังไหลเข้าใ นตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลก

อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะเขา ต้องการ ถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ

5 : เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ ยว ที่หายไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออกมาลงทุ น

หายไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

6 : แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ  B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ หนี้ พร้อมกันทุกอย่าง

ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ  ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

7 : อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่ มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือก

โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบ บ ecosystem ครบวงจรมา

8 : ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหลายๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

9 : B l o c k Chain เป็นอะไร ที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

10 : หนี้เสี ย (N P L) ที่ประกา ศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

11 : อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่ างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

12 : วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ขอ งโลกหลายๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทอง

อย่างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือ ไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

13 : ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ หายไปมาก

14 : อีกไม่เกินสิบปี หลายๆ ประ เท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น รถพลังงานไฟฟ้า

แต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน  ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่

ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ  ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไป

จะทำให้หลายๆ อุตสาหกร ร มหม ดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์

เต๊นรถ ช่างตามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

15 : โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมด ไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16 : คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้อ ตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมาก

เพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถ จ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

17 : ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหาง านใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่

แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะ จะมีคนที่ออกจาก sector นี้หลายคนเชียวล่ะ

18 : เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้ า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

19 : คนทำธุรกิจ อย่า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

20 : ทุกอย่าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้ วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใครอย ากทำงานหนัก

อย่าไปโล ภ อย่าเชื่อคนง่ายๆ เพราะคว ามเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

21 : เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วย เราได้ หากเราไม่สร้างหนี้จนเกินรับไหว อย่างน้อยๆ

เรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ มีกิน ในครอบครัว ไม่เหมือนในหลายๆ ประเทศ

22 : ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหา ให้เรียนรู้ จากหลายๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด

แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยน ไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

23 : อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หลายคนเห็นว่าโอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้ว

เริ่มออกอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพว กแนะนำ ให้คนไปจ มเงินกู้ เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกินมากๆ

เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น คนที่ไม่เคย มีเงินกู้คอนโดเลย ก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น

กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เงินเกินจำนว น หลายล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน มีคนเป็นแบบนี้มาก

คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเ ช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

24 : การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่านมา ออกบอ นด์กัน บานตะไท มี 2 อย่างคือ

อย่างแรก ขาดสภาพคล่อง ซึ่งเร ทติ้งจะต กอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออกบอนด์

ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s อีกอย่างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้ว

จึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพ ราะถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้นมาก

25 : บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด วิกฤติ ให ญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

26 : ต้องให้ระวั งการถือ พันธบัตร ต่างๆ เพ ราะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n g

(อันดับความน่าเชื่อถือ) แล้วให้ยื มเงิน และ เอาสิ ทธิ์เจ้าห นี้มาเฉยๆ ในบริษัทที่ล้ มหลายบริษัท

ตอนออกหุ้ นกู้ เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม  ทั้งต่างประเ ทศและในบ้านเรา ให้รักษาเนื้อรักษาตัว

ระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้นยั งปลอดภัยกว่านะ

27 : การที่หนี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หากเป็นแบบนี้

หลายๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

28 : AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไ ม่ถึง อย่างไม่น่าเชื่อ

29 : หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จ ะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่า

หนี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิด นัดชำร ะ บาน

30 : หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็น หุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

31 : พลังงานทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แ ย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอก

32 : แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสตางค์ บาท สองบาท

หายนะของคนเป็นหนี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้นหมื่นด อกเบี้ย สองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่น

มันกลายเป็นดอ กเบี้ย แทบทั้งหมดเลย

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…