Home ข้อคิดดีๆ อยากมีชีวิตดี จงเป็นขยันและออมเงิน

อยากมีชีวิตดี จงเป็นขยันและออมเงิน

อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงิ นออมมีประโยชน์มาก

ย ามเกิดวิกฤติ เพราะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน

อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเ งิน

ออม เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เ งินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงิ นออม มีเ งินเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้า นิ่วคิ้วขมวด เพราะ

กลุ้มใจกับเ งินที่ไม่พอใช้เมื่อมีเ งินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเ งินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนักมีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น

อย ากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็เจ็บป่วย มีหลายโร ค หากมีเงิ นออม

ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้

หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

เก็บเงิ นออมไว้ เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือมีโอกาสชำรุด

เสียหายตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเ งินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ นก็จะสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลงหากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

มีเ งินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน

โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเ งินออมให้มากๆ

เงิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เงิ นในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัย ที่จำเป็น

ต่อการใช้ชีวิต หากมีเงิ นออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายต ายจากเช่น พนักงานธนาคาร

สำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการ

นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงิ นไว้

เงิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิ นไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงิ นออม เพราะจะช่วยให้มี

ความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องกู้เ งินเพื่อซื้อบ้านที่ดิน

เงิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออมไปลงทุน อย่างการซื้อหุ้นแล้ว ได้เงิ นปันผลทุกปีก็ถือว่าเงิ นออมนั้น

ทำงานแทนเรา มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปีอย่างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้

จากเงิ นปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงิ นออมยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงิ นออมไว้ใช้จ่ายเพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร

มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…