Home ข้อคิดดีๆ อย่าทำตัวเป็นสนัขที่เอาแต่เห่า (เขียนเตือนใจ)

อย่าทำตัวเป็นสนัขที่เอาแต่เห่า (เขียนเตือนใจ)

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและ

ความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้

และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดังอย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อเพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน

โลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมันจงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่าพูดแต่ไม่ได้ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

จากวันที่มีหนี้ท่วมหัว วันนี้กลับมามีเงินเก็บเป็นแสน

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวพนักงานโดนปลดกระทันหันบริษัทเลิกจ้างหรือปิด กิจการแบบไม่ได้บอกล่วงหน…