Home ข้อคิดดีๆ อย่าใช้ชีวิตติดหรู..หากยังไม่รู้พรุ่งนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไร

อย่าใช้ชีวิตติดหรู..หากยังไม่รู้พรุ่งนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไร

1.อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ย า ก

การที่มีรายได้เข้ามา มากกว่ารายจ่ายโดย ที่เราไม่ต้องทำงานมันคือการสร้างอิสรภาพทางการเงินคนสมัยก่อนจะนิยม ฝากเงินเพื่อเอาด อ ก เบี้ยแต่เมื่อเรามองดู ยุคปัจจุบันคงทำแบบนั้น ไม่ได้แล้วหากลงทุนผิ ดที่ก ล า ยเป็นว่า.. เราจะต้องทำงานไปทั้งชีวิตเชียวนะ จะทำอะไรคิดดีๆ

2.ค อ รั ป ชั่ น การโ ก งจะมีให้เห็นบ่อยขึ้น

แน่นอนว่า… พอเงินห าย า กขึ้นทุกๆ วัน คนฉวยโอกาสก็จะมีมากขึ้นเพราะการข าดเงิน ไม่มีเงินใช้ คนมันเลยข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมทำทุกอย่ า ง เพื่อเงินส น อ งความต้องการ

3.คนเเก่.. ต้องกลับมาทำงาน

โดยปกติทั่วไปคนวัยนี้มักจะ วางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณที่เพียงพอจะสามารถฝากธนาคาร และหวังเก็บด อ กกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มีดอ กเบี้ยก็จะทำให้เงินค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมดทีนี้ก็ก ล า ยเป็นว่า… “ผู้สูงอายุ” ต้องกลับมาทำงาน หาเลี้ยงตัวเองอีก

4.ค่าครองชีพ จะสูงขึ้นอีก

ทุกอ ย่ า ง ข้าวของทุกอ ย่ า งเเพงขึ้น เงินทองกลับหาย า กกว่าเก่ามันยังไงกันเนี่ยและถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้านั้นต้องเ สี ยใจเเน่นอน

5.เงินจะห า ย าก

ดูทุกวันนี้สิว่า มันเป็นอ ย่ างไร คนเริ่มจับจ่ายใช้สอย กันน้อยลงแค่ไหนนี่ยังไม่รวมกับวิกฤ ตโ ค วิ ด ที่เกิดขึ้นหากในอนาคตที่ ธนาคารทั่วโ ล กจะให้ ด อ กเบี้ยเงินฝาก 0 เป อร์เซน คือคนที่ฝากเงิน ในธนาคารจะไม่ได้อะไรเลย

6.เงินจะอยู่เหนือคน มากขึ้น

เพราะเงินห าย า ก ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น ต่างคนก็จะพ ย า ย า ม ทำทุกอ ย่ า งเพื่อให้ได้มัน มาเขาจะไม่สนใจ ว่าใครจะลำบากหรือเดือ ดร้ อน มากแค่ไหน ขอแค่ได้มัน มาเท่านั้น

7.ความเห ลื่ อ มล้ำจะมากขึ้น

เพราะถ้าเงินฝากไม่มีด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมคนร ว ยที่มี อยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ ก็จะยิ่งร ว ยขึ้นและขณะที่คนจนคนหา เช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บก็ ต้องทำงานหนัก อ ย่ างนี้ไปเรื่อยๆ ตลอ ดชีวิต

8.หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เปอร์เซน

ทุกอ ย่ างจะเเย่ลงกว่านี้อีกนะเพราะว่าเงินจะล้นระบบไม่ใช่…เงินมีมากสำหรับทุกคนนะ อ ย่ าเข้าใจผิ ด ?

เมื่อเงินล้นระบบจะล้น ไปอยู่ในมือคนร วย เป็นคนที่จำนวนน้อยมาก ๆ หากเทียบกับคนจนฉะนั้นมันจึงเกิดการใช้จ่าย ที่น้อยต ามไปด้วยเมื่อจ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบ แบบโดมิโน่ คือพ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของข ายไม่ได้ตลาดห้างไม่มีคนเดิน คนส่วนมากไม่มีเงิน ที่จะเอาไปใช้จ่ายไงเพราะเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทโรงงาน ก็ต้องปิดตัวลง

9.ครอบครัวมีปัญหา

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคน ออกไปทำงานหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงนั้นจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน(เลี้ยงลูกทำให้ มีเวลาอยู่กับลูกได้ต ล อ ดแล้ว)พอมายุคนี้ พ่อและแม่ก็ออกไปทำงานกัน แล้วยิ่งยุคที่เงินห า ย า ก อ ย่ า งนี้ยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นเพราะ…หาเงินมาก็ไม่พอค่า ใช้จ่ายในแต่ละวัน

สิ่งสำคัญทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยๆ กัน คือรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเข้าไว้ เพื่อจะได้ไม่เสี่ ย ง กับเรื่องร้ า ย ๆ ขึ้นถ้าเรารักตัวเอง รักคนรอบข้าง สุขภาพคือเรื่องหนึ่งที่เราควรดูแลให้ดีที่สุดมีสติ ไม่ปร ะ ม า ทในการใช้ชีวิตย ามปกติเสมอ

ขอให้โชคดีครับทุกคน อย่ า ลื มว่า… “เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน”

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…