Home ข้อคิดดีๆ ออมเงินแบบง่ายๆ 50/30/20 ช่วยให้การเงินดีขึ้น ชีวิตไม่ลำบาก

ออมเงินแบบง่ายๆ 50/30/20 ช่วยให้การเงินดีขึ้น ชีวิตไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพา ทุกคน ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินกับบทความวิธีออมเงินแบบ 50/30/20

ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับใคร ที่ไม่อยากจะมานั่งเครียด

ทุกครั้งที่ใช้เงินบาทสุดท้ายในกระเป๋าสตางค์ก ฎ การออมเงิน 50/30/20 ช่วยให้คุณ

สามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็นในชีวิต

และเป้าหมายในอนาคตในขณะเดียวกันก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของ

ชีวิตการทำแผนออมเงินควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังหั กค่าใช้จ่าย

เช่น การเสียภ าษี และแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้…

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงินออมและชำระหนี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วก ฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละสัดส่วน อย่างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากก ฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับ

ไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น?

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่น ค่าบ้าน

ค่าอาหารค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภคอย่าง ค่าน้ำและค่าไฟหากคุณยังสับสน

และไม่แน่ใจในการ แบ่งเงินในส่วนดังกล่าวลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ตัวอย่างค่าใช้

จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงิน

จำนวนหนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย

ที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่างไรหากเราอยากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ?

เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณเราจะนับค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการชำระหนี้ขั้นต่ำ

เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ 20% ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆโดยปกติแล้วเราจะนับว่าค่าสาธารณูปโภคคือ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่เมื่อคิดดูแล้วการคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับทุกคน

ตัวอย่าง เช่น หากคุณทำงานที่บ้านค่าอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อความบันเทิงค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเงินเหมาะสม

กับการใช้งานของคุณหรือไม่ใช้เงินเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่? หากคุณตรวจสอบแล้วว่า..

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของคุณบางส่วนจัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่ เช่นกัน นี่อาจจะ

ถึงเวลาที่คุณต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้าลง แต่ประหยัดมากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลงหากทำเช่นนั้นมีความเป็นไปได้สูง

ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่คิดใช้เงินน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ หรือไม่ ?

คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือนไปจั บจ่ายใช้สอย เพื่อ..

ความบันเทิงคุณควรพิจารณาและนำเงินที่เหลือไปเก็บในส่วนของเงินออม หรือ

นำไปชำระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของคุณ

20%=เงินออมและชำระหนี้

เงินในส่วนนี้นับเป็นส่วนสุดท้ายในกฎการออมเงิน 50/30/20 แต่ถือว่า..

เงินส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอันดับสองของแผนการเงินนี้สิ่งที่ควรทำเพื่อ

ประกันอนาคตของคุณก็คือ ชำระหนี้เพิ่มเติมออมเงินไว้ใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น

(เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงินย ามฉุ ก เ ฉินอย่างน้อยสามเท่าของรายรับ)
พย าย ามบรรลุเป้าหมายการออมเงินและลงทุนเพื่อใช้ในย ามเกษียณ

หากคุณมีหนี้จำนวนมากหรือรู้สึกว่า เป้าหมายในการออมเงินหลังเกษียณช่างห่างไกลเหลือเกิน

อย่ าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับสิ่งที่ต้องการ

จนกว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นหลีกเลี่ ยง การตั้งเป้าหมาย การออมเงินที่สูงเกินไป

แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงินที่เราสามารถทำได้จริงในระยะยาว!
ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร หากคุณมีหนี้ค้างชำระและไม่มีเงินไว้ใช้ ในย ามฉุ ก เ ฉินเรา

ขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย

ที่จะละทิ้งการออมเงินระยะย าว และออมเงินสำหรับ การเกษียณ

ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงินได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น

(แม้มันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากก็ตาม ) ข้อควรรู้.. เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น

การอดออมอื่นๆ มีเพียงเงินสำหรับใช้ใน ย ามฉุ ก เฉิน การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณ

และ การเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต

(อย่างเช่น งานแต่งงานบ้านหลัง ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต) เท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

หากคุณต้องการเก็บเงิน สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝัน

คุณสามารถเก็บเงินส่วนนี้ได้แต่ต้องให้แน่ใจว่า..เงินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วนของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือย เล็กๆน้อยๆ หรือ เพื่อ..

ความสนุกสนานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่า..เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต

แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้นหากคุณใช้เงินมากกว่า 30% ไปกับสิ่งที่ต้องการนั่น

หมายความว่า..ได้เวลาที่คุณจะตัดหรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว

ในช่วงแรกคุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถตัดหรือลดได้ทันที

นี่เป็น สิ่งสำคัญมากกว่าที่คิดแน่นอนว่า..คุณสามารถ เว้นการแบ่งเงินเข้าสัดส่วนนี้ แล้วนำไป

รวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ถือว่า..เป็นความคิดที่ดีมากโดยเฉพาะ

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่อย่างไรก็ตามการปล่อยให้ตัวเอง

ไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่ผลดีในระยะยาวอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถจัดสรรเงิน

สัดส่วนข้างบนได้แล้วอย่ าลืมใช้เงิน 30% ของรายได้ไปกับสิ่งที่คุณรัก โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

จะเริ่มออมเงินโดยใช้ก ฎ 50/30/20 อย่างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่จะดียิ่งขึ้นไปอีก

หากคุณสามารถอ้างอิงจากรายการเงินฝากถอนของธนาคาร เพราะหากคุณ

คำนวณโดยการคาดเดาการคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้คุณอาจจะพบว่า..

ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณไม่สามารถนำมาจัดอยู่ในหมวดหมู่ 50/30/20ได้

นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ารายได้อย่ ากังวลไป

นั่นอาจเป็นเพราะว่า คุณใช้ก ฎ 50/30/20โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น คุณอาจจะใช้เวลานี้

ปรับแผนการเงินจนกว่า คุณจะพอใจหรือ หากคุณไม่สามารถปรับแผนการเงินได้ลงตัว

คุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกไป

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…