Home ข้อคิดดีๆ ออมเงิน 5 ขั้น เพียง 5 ข้อ

ออมเงิน 5 ขั้น เพียง 5 ข้อ

สำหรับใครที่กำลังเก็บเงินอยู่แต่ยังมีจำนวนเงินเท่าเดิม ไม่มีวี่แวว

ที่จะเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลง เพราะหลายครั้งต้องนำไปใช้จ่ายกับเรื่องที่ไม่จำเป็น

อย่างการ ช อ ป ปิ้ ง หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องนำเงินไปใช้จ่าย ฉุ กเ ฉิ น

ทำให้เงินที่กำลังเก็บอยู่กลับลดหายลงไปไม่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย

เราลองมาหาวิธีการแก้ไขเลือกใช้วิธีการออมเงินแบบขั้นบันได

กันดีกว่าค่ะ ว่าทำอย่างไรให้งอกเงยสามารถทำตามได้ไม่ย ากเพียง 5 ขั้น

ขั้นที่ 1: บอกลาพฤติก รรมขัดขวางการออมเงิน

ใช้เงินเกินตัว กินหรูอยู่แพง มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมด ไม่ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ไม่รู้จักเก็บเงิน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นพฤติกร รมที่ขัดขวางการออมเงินทั้งสิ้นค่ะ

เช็กกับตัวเองให้ดีว่าตัวเองมีพฤติกร รมเหล่านี้บ้างหรือเปล่า ถ้ามีให้รีบงดเพราะ

นี่จะเป็นใบเบิกทางสู่การออมเงินให้ประสบความสำเร็จต่อไปค่ะ

ขั้นที่ 2: หันมาออมก่อนใช้ แบ่งสัดส่วนให้ดี

เมื่อได้เงินเดือนมาแล้วนำเงินส่วนหนึ่งไปออมก่อนตามสัดส่วนที่วางแผนไว้ เช่น ออม 20%

ของรายได้ แล้วแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวางแผนให้ครบที่สำคัญอย่าลืม

ออมเงินสำหรับใช้ ฉุ ก เ ฉิ น และออมเงินเพื่อลงทุ นสร้างเงินให้งอกเงยด้วย

ขั้นที่ 3: ข ย า ย เป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น

การมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมาจากการตั้งเป้าหมาย และเป้าหมาย

ในการออมเงินก็สำคัญมากเช่นกัน ในเบื้องต้นอาจจะออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนค่ะ

เมื่อทำสำเร็จแล้วอาจจะเพิ่มจำนวนการออมให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรง

ก ร ะ ตุ้ น ให้ตัวเองชนะเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในครั้งต่อไปให้ได้

ขั้นที่ 4: ลงมือ ลงทุ นหารายได้เสริม

ออมเงินใส่กระปุกอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปค่ะ เพราะฉะนั้นควรมีการออมเงิน

สำหรับการลงทุ นให้เพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ลงทุ นเพื่อสร้างรายได้เสริม

เริ่มต้นควรคิดหาไอเดียว่าจะทำอะไร? อาจจะเริ่มจากสิ่งที่ตนเองชอบ แล้วตั้งคำถามว่า

จะสร้างรายได้จากตรงนี้ได้อย่างไร? ที่สำคัญกว่านั้นคือการวางแผน

ฟังเหมือนจะ ย า ก จึงต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีอะไร ย า ก เกินไปสำหรับเราค่ะ

ขั้นที่ 5: ห้ามหยุด ต้องพัฒนาเพิ่มเสมอ

เมื่อมีวางแผนในการลงทุ นหารายได้เสริมเพิ่มเติมแล้ว ควรมีการพัฒนาหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วย

มีอุปสรรคให้รีบหาทางแก้ไขหากท้อต้องไม่ถอยควรหาทางออกและสนุกกับมันอยู่เสมอ

เพื่อให้เราสามารถไปต่อและสร้างรายได้ให้งอกเงยยิ่งขึ้นไปอีก หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องประสบความสำเร็จได้ในสักวันค่ะ

ขอขอบคุณ n c b

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…