Home ข้อคิดดีๆ เคล็ดลับดีๆ เก็บไว้สอนลูกแบบคนจีน ให้เป็นคน ฐานะมั่นคั่ง (แนวคิดดีมาก)

เคล็ดลับดีๆ เก็บไว้สอนลูกแบบคนจีน ให้เป็นคน ฐานะมั่นคั่ง (แนวคิดดีมาก)

วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูกตั้งแต่เด็กไปจนโต

ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับอิ ท ธิ พ ล มาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอ ก จากนี้แต่ละประเทศก็จะมีความ

เชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกันวันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ

ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง…ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน

คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้

รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี

เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก

พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้นการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

4. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)

ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ

ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ

มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่

เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…ถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูกครอบครัวคนไทยกับ คนจีนคนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทยให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีนมาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

ขอบคุณ chayend

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…