เมื่อบุญให้ผล คนดีๆ จะเดิน เข้ามา ในชีวิต เราเอง

ผมเชื่อว่าเมื่อบุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่มี

ความมั่นคง เข้ามาทำให้มี ความสุข มากขึ้น ในชีวิตและ

เมื่อกรรม ให้ผลเราจะ พบคนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์

เข้ามาทำให้มีความทุกข์ มากขึ้นในชีวิตถ้า นิสัยของเราดีขึ้น

ในวันที่พบคนดีจึง เรียกว่าพบคนดีใน เวลาที่เหมาะเหมาะในที่นี้

คือมีความ พร้อมที่จะรักษๅความรักถ้านิสัยของ เรายังไม่ดีขึ้นใน

วันที่พบคนดี แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัยเสียๆ ของเราจะเป็นตัวที่

ทำให้คนดีๆออกไปจาก ชีวิตเราได้ตราบใด ที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย

ร้ายๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้นแนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่

แย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่วยๆเข้ามาเหมือนเดิมถ้านิสัยของ

เราดีขึ้นในขณะ ที่ยังต้องเจออยู่กับคน ไม่ดีความดีหรือกรรมดีของ

เราตรงนี้ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรับประกันได้ว่าจะ สามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้น

ได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามา ในวันหน้าแทนและ

มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็น

เพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตนมากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละ

ครับการเจอคน ร้ายๆแต่ยังยอมทน ทุกข์อยู่ ตรงนี้คือ การใช้กรรม

ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ ที่ทุกข์พอแล้วทนพอแล้ว ไม่อยากเห็นตัวเองทน

ทุกข์ซํ้าซๅกต่อไป คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่า หมดกรรมเมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาเราแต่ถ้าเรา เป็นคนไม่ดีเวลาจะ

พัดพาสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล เพจสบายตา