Home ข้อคิดดีๆ แนวคิด บริหารเงิน 2 ทางเข้า 5 ทางออก ทำได้ความรวยอยู่ไม่ไกล

แนวคิด บริหารเงิน 2 ทางเข้า 5 ทางออก ทำได้ความรวยอยู่ไม่ไกล

วิธีบริหารจัดการเรื่องเงินกับ เคล็ดลับบริหารเงินแบบ 2 ทางเข้า 5 ทางออก คืออะไรมันก็คือแนวคิดในการบริหาร

จัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบ ทำให้คุณมีเงินเหลือพอใช้ทั้งเดือน ทีนี้เรามาดูกันว่า 2 ทางเข้า คืออะไร 5 ทางออกคืออะไร

ทางเข้าที่ 1 คือ รายรับ

ซึ่งรายรับเกิ ดจากการทำงาน ทั้งรายเดือนรายวันส่วนตัวไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรจะต้องมีรายได้หลัก ซึ่งถือเป็นเงิน

ที่เข้าประจำสม่ำเสมอ เงินส่วนนี้จะถือเป็นส่วนสำคัญที่ จะต้องมีการจัดการบริหารและต้องรักษาแหล่งที่มาของเงินให้ดีๆ

พูดง่ายๆ คือ หากทำงานก็ต้องเกาะตำแหน่งให้แน่นๆ ถ้ามันดีและทำให้คุณมีรายได้

ทางเข้าที่ 2 ก็คือ รายได้เสริม

ยุคนี้บอกเลยว่าควรหาอาชีพเสริม ทำอะไรก็ได้ที่สุจ ริตไม่ผิ ดกฎหม ายลงทุนได้แต่มีผลตอบแทน จะลงแรง

ลงเงินได้ทั้งนั้นขอให้มี แหล่งเงินเข้าสำรองโดยคุณอาจดูความสามารถ เวลา ของการทำงานเสริ ม เช่น

บางคนเป็นนักบัญชีทำงานบริษัทประจำอยู่แล้ว แต่ก็รับงานฟ รีแ ล นซ์ เช่น รับดูแลบัญชีให้บริษัทอื่นๆ

ตรวจงบบัญชีหรือ แม้แต่สอนพิเศ ษด้านบัญชีอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทำได้ ชอบ สนุก

และ คิดว่ามีความสามารถและทำแล้วมีรายได้งอกเงย เป็นทางเข้าทางที่ 2 ของเงิน

5 ทางออก จริงๆ ก็คือรายจ่ายหลักๆ ที่คนเราต้องจ่ายกันอยู่คือ

ค่าสาธ ารณูปโภคเช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ภาระหนี้สิน

การออมเงิน

ทั้งหมดนี้ถือเป็น 5 รายจ่ายหลักๆ ที่ทุกคนต้องจ่าย แต่สำหรับข้อที่ 5การออมเงินนั้นมันจะกลับมา

เป็นรายรับหรือเป็นทางเข้าที่ 2 หรือที่ 3 ได้ในอนาคตที่นี้เราก็มาดูลำดับความสำคั ญที่เรียงไว้ให้แน่นอนว่า

อันดับที่ 1

นั้นสำคัญที่สุดเพราะไม่มีข้อหนึ่งคุณไม่มีที่อยู่ ไม่มีน้ำไม่มีไฟ

ดังนั้นค่าใช้จ่ ายส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ต้องจ่า ยกันตลอดชีวิต

อันดับที่ 2

คนที่มีภาระครอบครัวแน่นอนว่าคร อบครัวต้องมาก่อนตัวเองเช่น ให้เ งินลูก

ค่าเรียน หรือ ให้เงินพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อจากเรื่องที่อยู่อาศัย

อันดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่สามารถกำหนดได้ว่าจะฟุ่มเฟือยหรือประหยัดในแต่ละวันเพราะเงินส่วนนี้

จะเป็นตัวกำหนด ได้ว่าคุณจะกลายเป็นคนมี นี้เยอะหรือไม่มีหนี้จากการใช้จ่ายส่วนตัวนี้แหละ

อันดับที่ 4

ภาระห นี้สิน แน่นอนว่ามี ห นี้ต้องจ่ายแต่จะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่าย

มันก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องมาดูหลายๆ เหตุผลว่าจะบริหารอย่ างไร

อันดับที่ 5

การออมเงิน คือเงินที่เหลือจากข้อ 1-4 จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ข้อนี้ซึ่งก็จะมีวิธีการหลากหลายในการออมเงิน

ก็เลือกเอาที่เหมาะกับเราเองแต่ต้องจัดให้เป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนจะมากหรือน้อยก็ต้องมีเหลือให้ถึง

ข้อ 5 เพราะเมื่อวันไหนที่คุณไม่มีรายได้จาก 2 ทางที่กล่าวมา ข้อนี้จะกลับไปเป็นรายรับให้คุณได้ชั่ ว คร าว

หรืออาจตลอดชีวิตโดยเฉพาะย าม ชร าไม่มีแ รงทำงานแล้ว

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ข้อคิดชีวิตก้าวหน้า “อยากบินขึ้นที่สูง อย่าสุงสิงกับฝูงไก่”

อย่าพูดเรื่องบินสูงในฝูงนกเล็ก คิดจะไปให้ไกลกว่าเดิมต้องอ่ า นมีนิทานเรื่อง นกอินทรีย์ กับ…