Home ข้อคิดดีๆ แนวคิด 4 ข้อของคนรวย ที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลย

แนวคิด 4 ข้อของคนรวย ที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลย

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรที่เหมือน กันเลย แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน นั่นคือ “เวลา”

วันหนึ่งเรามีเวลา 24 ชั่ วโมงถ้าเรานอนวัน ละ 8 ชั่ วโมง ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง หากรวมเวลา 10 ปี

รวมแล้วเป็นเวลาหลายหมื่นชั่ วโมง ดังนั้น  เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็ควรทำมันให้ดีที่สุดในเวลาที่เรามีอยู่

เมื่อเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไร ใน ส ม อ  ง ก็จะมีแต่เรื่องนั้นๆเช่น คนที่เรียนหนังสือเก่งๆ ส ม อ ง ก็จะจดจ่อแต่กับ

ก า ร อ่ า น หนังสือ การคิดวิธีการเรียนให้เก่ ง เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองเก่งและทำข้อสอบได้คะแนนดี

เชื่อมั่นว่าเราทำได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่ม เทอย่างถูกวิธี ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝันแน่นอน

ซึ่งเราได้เสนอวิธี “รวย” ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆก็ ทำได้ แนะเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน 

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึง คำว่า เงิน ใครๆก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า รวย

เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์ว่า เท่าไหร่ถึงจะรวยคำว่ารวยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่าเรา

มีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แ ต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่า เงินปันผลจากบริษัท

หรือรายได้อื่นๆที่ทำให้เราอยู่ได้โ ดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า รวย ได้แล้ว

การตั้งเป้าหมายเพื่อจะรวย ก็ขึ้นอ ยู่กับการใช้จ่ายของตัวเรา ถ้าใช้มากก็รวย ย า ก นิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็รวยเร็ว

บางคนเรียกความรวยว่า อิสรภาพ ทางการเงิน คือไม่ต้องทำงานก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจน ต า ย ก็ไม่หมดนั่นเอง

2. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ 

จงประหยัด (แต่อย่า ขี้ เ ห นี ย ว)  การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง คือ คนที่ประหยัดจะรู้จัก

จ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เห นียวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลยถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย

การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อ ย่างเหมาะสม น่าเป็นทุกข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสียอีกคนที่ต้องการจะรวยนั้น

จึงไม่ควรลดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขี้เห นียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ อย่าเก็บเงินอย่างเดียว

ขี้เหนียวจนไม่ยอมเอาเงินที่มีไป รั ก  ษ า ตัวเองให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ยก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญ

ที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงินอย่างแน่ นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อน ถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

3. มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไป ล ง ทุ  น เพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ  ล ง ทุ น ในหุ้น เป็น 7 วิธี ซื้ อ หุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น

ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น เราก็สา มารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

1.เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ 

2.เลือก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ  

3.เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

4.เลือก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจใน กิจการ

5.ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น 

6.อย่า ซื้ อ หุ้นตามเสี ยงเชียร์

7.คิดว่านี่คือการ ซื้ อ   บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

4. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่ อ รั ก ษ า ความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว ห ากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระ

ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสิน ใจแต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้

อุปนิสัยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็น ชี้ ต า ย ถึงอนาคตความร่ำรวยของครอบครัวได้เลยทีเดียวถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิต

ที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหนก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว แต่ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออม

ช่วยกันเก็บเงินทองที่หากัน มาได้โอกาสที่จะร่ำรวยก็มี หากคุณได้มีโอกาสเลือก ลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ  สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า ก

แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเ รามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

ขอขอบคุณ m a r u e y

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…