Home ข้อคิดดีๆ ใบลาออกของความทุกข์ สละเวลาอ่ านซักสองนาที

ใบลาออกของความทุกข์ สละเวลาอ่ านซักสองนาที

คนที่มีความสุข : รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น ไม่โอ้อวด

คนที่มีความทุกข์ : รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

คนที่มีความสุข : เห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง

คนที่มีความทุกข์ : ชอบนินทาว่าร้ ายผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชั่ วร้ ายของตนเอง

คนที่มีความสุข : เห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

นที่มีความทุกข์ : มองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

คนที่มีความสุข : มีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อย ากช่วยเหลือ

คนที่มีความทุกข์ : ถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน

คนที่มีความสุข : มีจิตใจที่เมตตา เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี

คนที่มีความทุกข์ : ช่างอิจฉาริษย า เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเจ็บปวด

คนที่มีความสุข : อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น

คนที่มีความทุกข์ : มักก้าวร้าว เย่อหยิง ยโสโอหัง พูดจาขวานผ่าซาก ไม่รักษาน้ำใจคน

คนที่มีความสุข : อย า กเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง

คนที่มีความทุกข์ : ชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

คนที่มีความสุข : จะแก้ไขปัญหาอย่ างสันติและสร้างสรรค์

คนที่มีความทุกข์ : มักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

คนที่มีความสุข : มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

คนที่มีความทุกข์ : เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

คนที่มีความสุข : เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด ใครเข้าใกล้ก็รู้สึกถึงความสุข

คนที่มีความทุกข์ : เป็นมลพิ ษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องร้ ายๆ

ทุกคนมีจุดเด่นของตัวเอง มีคุณค่าในตัวเองและมีความสามารถในตัวเองการรู้สึกว่าตัวเองแย่ ต้องคอยหา

“ข้อลบ” ของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง “เหนือกว่า”ไม่เคยมองเห็น “ข้อบกพร่อง”

ของตนเองที่สุดแล้วก็ไม่มีการพัฒนา…มันมีแต่ทำร้า ยตัวเอง ไม่ใช่รักตัวเอง

มีแต่เพิ่มความทุกข์ให้ตัวเอง ไม่ใช่การทำให้ตัวเองมีความสุข

Cr. ต้นฉบับบทความจาก Rich Infinity

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…