Home ข้อคิดดีๆ 10 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตไปเป็นเถ้าแก่

10 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตไปเป็นเถ้าแก่

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานหรือเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิต

วิญญาณของเถ้าแก่ (Entrepreneurial Spirit)  มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ นำ  กล้าคิด กล้า เสี่ ยง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจ

ของตัวเองได้ไม่ต่างกัน ที่สำคัญเพื่อบรรลุความตั้งใจนี้ เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆแต่เห็นผลนี้ไปลองทำดูก็พอแล้ว

1.สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้ เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น เ พ  ร า ะ ฉ ะ นั้ น คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ

เพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิดพลาดและอย่าทำผิดซ้ำ

2.สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่า กำ ลั ง หิ ว, ไ ม่ ส บ า ย ตั ว หรือต้องการให้คนอุ้ม เพ ราะฉะนั้น

คุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพ ราะสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อย่างน้อยระหว่างทาง

เขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา ค ว า ม อ ด ท น ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็กเพ ราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อย าก ทำธุรกิจ

3.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด โรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน คือ บ้าน เพ ราะฉะนั้น ถ้าคุณ อย าก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เขา ดู ยกตัวอย่าง

ถ้าคุณ อย าก ใ ห้ ลู ก เ ติ บ โ ต ไ ป เ ป็ น ค น ที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหนหรือหาก อย าก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้

คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

4.ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี สำหรับเด็ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แ ต่ เ ชื่ อ เ ถ อ ะ ว่ า ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

5.สอนให้เขาทำงานที่รัก “แพชชั่น” ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น ง า น ที่ ห ล า ย ค น อาจมองว่าเหน็ดเหนื่อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุกและความสุขได้หน้าที่ของคุณคือ

ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

6.ปล่อยให้เขานิย าม ความสำเร็จของตัวเอง ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ลูกเดิน เ พี ย ง แ ต่ ค อ ย เ ป็ น ก อ ง ห นุ น และช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

7.สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่างความสำเร็จไหน เ กิ ด ขึ้ น จ า ก น้ำ พั ก น้ำแรงของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

8.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อสารที่ดี หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพ ราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด

ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

9.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยได้ทบทวนตัวเองว่า

สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาไ ด้ เ ป็ น อิ ส ร ะ ใ น การคิดทบทวน เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

10.สอนให้ลูกเป็นคนดี คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ และ จิตใจดี เพ ราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่นในโลกธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่างให้เขา

ขอบคุณ แค่ยิ้ม

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…