Home ข้อคิดสอนใจ 10 ข้อคิดที่ดีและมีคุณค่า อ่านแล้วจะรู้สึกว่าโชคดีจัง

10 ข้อคิดที่ดีและมีคุณค่า อ่านแล้วจะรู้สึกว่าโชคดีจัง

10 ข้อคิดที่ดีและมีคุณค่า อ่านแล้วจะรู้สึกว่าโชคดีจัง

1 เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเ สียใจ 

ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ทบทวนดูสิว่าชี วิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน

คนที่มีชื่อเ สียง คนที่ร วยล้นฟ้า หรือ คนที่รักกัน

สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

2 เรื่องหลายๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามา 

มันก็แค่กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป

ทุ กข์เข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

3 เมื่อใดที่โมโห 

ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้

มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเ สียเวลา

กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่

ด้วยความรู้สึกแ ย่ๆ เลย

4 เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแ ย่งอะไรไป 

ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครอง

สิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป และ

ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริง

แม้แต่ร่าง กายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ

5 เมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจ 

ลองสุดลมหายใจลึกๆ แล้วคิดดูว่า

ชี วิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุ กวินาทีที่ผ่านไป

กำลังบอกเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

6 ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด 

ทุ กเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆ จะพบว่า มีแต่ ถูกใจ

หรือ ไม่ถูกใจ หากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่

หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิ ด

เพราะฉะนั้น อย่ าไปเก็บเอามาคิด

เพราะ ไม่มีใครเอาใจใครได้ทุ กคน

7 ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้าม 

วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย

มีบ้านให้หลบฝนหลบแดด มีเ สื้อผ้าให้สวมใส่

ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกาย

ยังอ่านเ ฟ ส เล่น ไ ล น์ อ่านบทความดีๆ แบบนี้ได้

แค่นี้คุณก็ถือว่าโ ชค ดีกว่าใครๆ อีกหลายๆ คนแล้ว

8 การได้พบหน้ากันในวันนี้ 

หมายความว่า หมดโอ กาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว

เราจะมั วมาทะ เ ลาะกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม

9 เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบ 

ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเ สียมิตร

คิดเล็กคิดน้อยเ สียเวลา ซื่อสั ตย์ไว้เวลาไปไหน

จะได้ไม่มีใครพูดลับ หลั งในทางที่ไม่ดี

แค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว

10 อาจไม่ร ว ย ล้ นฟ้ าเหมือน เ ศรษ ฐีมีเงิน 

แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย

ที่เศรษ ฐีโหย หาก็เป็นได้ แค่สุข ภาพแข็งแรงมากกว่า

คนที่นอนอยู่ตามโ ร ง พ ย าบ าล

ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆ อีกมากเพียงใด

ขอบคุณแหล่งที่มา ความสุข ณ ปัจจุบัน

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิดสอนใจ