บุญใดๆ ก็ไม่ใหญ่เท่า ความกตัญญูรู้คุณ

บุญใดๆ ก็ไม่ใหญ่เท่า ความกตัญญูรู้คุณ

ตัวผมเองนั้นชอบกลอนบทนี้มากๆ

จึงอยากเอามาเผื่อแผ่ให้คุณได้อ่าน

“พ่อกับแม่นั่นแหละคือพระแท้”

พระแท้พระอรหันต์ที่แท้จริง

ไม่ต้องไปหาที่ไหน อยู่ในบ้านเรานี่แหละ

หากคุณเป็นคนที่ชอบสั่งสมบุญ

ชอบสร้างบุญสร้างกุศล

ยิ่งต้องอ่านบทความกลอนบทนี้เลย

เพราะจะทำให้คุณได้รู้ลึกมากกว่าที่เคย

– ทำบุญให้ผู้อดอยากได้บุญ 60

– ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสได้บุญ 70

– ทำบุญให้ผู้ยากไร้ได้บุญ 80

– ทำบุญให้กับพระได้บุญ 90

– ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ 100

 

 

“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ

ต้องสละ ทั้งเวลาและ ทรัพย์สิน

หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน

พระได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป

พระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน

ข้าวสักจาน เคยตัก ให้ท่านไหม

ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไร

แค่โทรไป วันละครั้ง ยังไม่มี

รีบเถอะครับ ทำบุญ กับพ่อแม่

ดีแน่แท้ ก่อนท่านจากไป กลายเป็นผี

ผลบุญการ กตัญญู กตเวที

นั้นมากมี เหลือล้น พ้นประมาณ

ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง

สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล

ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน

ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”

 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยชี้นำท่าน

ให้เห็นถึงความสำคัญของบุพการี

พ่อแม่นี่แหละ คือพระอรหันต์ ในบ้านของเรา

บุญใดๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่า ความกตัญญู รู้คุณ

 

ดังตฤณ

ขอบคุณแหล่งที่มา : rugyim.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.