ผลกรรม ทำให้เราพบกัน ..ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก

ผลกรรม ทำให้เราพบกัน ..ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก

คนที่มี ‘กรรม’ ต่อกันจะเดินมาเจอกัน

เพราะการเจอกันไม่มีคำว่า ‘บังเอิญ’

ไม่เพราะกรรมเขาที่มีต่อคุณ

ก็กรรมคุณที่มีต่อเขาจึงได้มาเจอกัน

และกรรมนั้นจะพาคนทั้งสอง

มาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

และเมื่อ ‘หมดกรรม’

ไม่อยากจากก็ต้องจาก

สิ่งใดที่เราทำมา

ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ

 

สิ่งใดที่เราไม่ได้ทำมา

ไม่อยากจากก็ต้องจาก

นี้ละที่เรียกว่า ‘กรรม’ ดังนั้น

การที่เราโดนกระทำจากคนอื่นนั้น

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นผล

ของกรรมที่เราทำมาก่อน

แต่เราก็คงพิสูจน์ไม่ได้

ว่าอดีตเราเคยทำมาจริงเหรอ

 

ดังนั้นแล้ว เราควรมาคิดว่า

ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริง

แล้วเราไม่อยาก

ที่จะสร้างกรรมกับเขาอีก

ไม่อยากให้เขามาทำร้ายอีก

เราจึงหัดที่จะให้อภัย

ปล่อยเขาออกจากใจ

เลิกสร้างกรรมต่อกัน

 

 

ส่วนตัวเขาจะสำนึกหรือไม่

ให้คิดซะว่า เราให้อภัยเราได้บุญ

เราได้เลิกยุ่งเกี่ยวต่อกัน

ส่วนเขาก็คงจะได้รับกรรมที่เขาทำ

โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกรรมนั้น

 

ดังคำที่ว่า ‘บุญใคร กรรมมัน’

ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

ท่านตรัสไว้ว่า ‘ความบังเอิญ…ไม่มีจริง’

เพราะทุกสิ่งล้วนต้องมีที่มา ที่ไป

นั่นก็คือ ‘ตัวกรรมที่นำพามา’

แต่เมื่อพามาเจอกันแล้ว

หลังจากนั้นคือ ‘ตัวเราเอง’

เป็นคนกำหนด

จะกำหนดให้ดี…ก็ร่วมกันทำดี

จะกำหนดให้มันแย่…

ก็ทำร้ายซึ่งกันและกัน

ก็อยู่ที่…‘เราเลือก’

การพบกันในปัจจุบัน

คือ ผลของกรรมในอดีต

แต่ชีวิตจะเป็นเช่นไรในอนาคต

คือ ผลของกรรมที่เราจะทำในวันนี้

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : rugyim.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.