บุญมีแต่กรรมบัง ถ้าคุณเห็นบทความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน

บุญมีแต่กรรมบัง ถ้าคุณเห็นบทความนี้ แสดงว่าศีลเราเสมอกัน

เรื่องบุญ เรื่องกรรม นั้น .. มีอยู่จริง

คำว่า..“ ศี ล ต้ อ ง เ ส ม อ ”

จึงจะได้พบนั้น เป็นเรื่องจริง

 

“ บุ ญ มี แ ต่ ก ร ร ม บั ง ”

สำหรับคนที่

.. ยังไม่ถึงเวลาของเขา

ต่อให้เคี่ยวเข็ญเท่าไร..?

เขาก็จะ..ไม่มีวันสนใจ

เพราะเขาถูก..“ กรรมบัง ”

 

“ บุ ญ ไ ม่ ถึ ง ”

ต่อให้ยื่น ” ความช่วยเหลือ ” ไป

อย่างไรก็ไม่ได้ผล

เอาหนังสือดีๆไปวาง

เขา..ก็ไม่อ่าน

ออกเงินให้ไปเข้าสัมมนา

เขา..ก็ฟัง ไปหลับไป

แคล้วคลาด .. กับทางออก

ของชีวิตอยู่ร่ำไป

 

“ เ ผ ชิ ญ ก ร ร ม ”

ทุกคน .. ต้องพบเจอช่วง

“ หลุมดำ ” ของชีวิต

ต้องเผชิญ “ กรรม ”

ไขว่คว้าหาทางออกยังก็ไม่เจอ

หรือต่อให้มีทางออก

คุณ.. ก็มองไม่เห็น

เพราะ… “ บุ ญ ” ไม่ถึง

 

“ บุ ญ ถึ ง ”

ในวันที่.. ทุกอย่างดู “ สิ้นหวัง ”..

อยู่ดีๆ ทางรอด ก็.. มาพร้อมกันหมด

เจอหนังสือดีๆ .. เจอคนดีๆ

และเจอโอกาสดีๆ .. ทั้งนี้เป็นเพราะ …

“ บุ ญ ถึ ง ” นั่นเอง …

 

 

ทำอย่างไรให้..“ บุญถึง ” ..?

แท้จริงแล้ว.. คำว่า “ บุญ ” ตีความว่า…

มันคือ.. “ พ ลั ง ง า น ด้ า น บ ว ก ”

ถ้าเรา.. ทำให้จิตใจเราอยู่ใน “ พลังบวก ”

“ บุญ ” ที่ว่า.. ก็จะค่อยๆ สะสม จน “ บุญถึง ”

ทำไปเถอะ .. สั่งสมบุญไปเรื่อยๆ

.. ทำ โดย ไม่ หวัง ผล ..

ร่วมกิจกรรมการกุศล

ให้ “ อภัย ” ไม่คิดยึดติด

มีทรัพย์ .. ถึงให้ .. ท า น

มีความรู้ .. พึงให้ .. วิ ท ย า ท า น

มีแรงมีกำลัง .. ก็ .. ช่ ว ย สั ง ค ม

ไม่มีแรง .. ก็ขอเพียง .. ร อ ย ยิ้ ม

… ให้กันก็พอ

 

ที่คุณ.. บังเอิญผ่านมา #อ่านบทความนี้

นั่น เป็น เพราะ “ เรา ศีล เสมอ กัน ”

และ… “ บทความนี้ ” มีประสงค์เดียว

คือ… อยากให้หมั่น “ สร้างบุญ ”

*** ท้ายสุด ***

อะไร..ที่ทำให้คุณ รู้สึกไม่ดี จง “ ปล่อยมันไป ”

อะไร..ที่ทำให้คุณ “ ยิ้มได้ ” จงรักษามันไว้

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : rugyim.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.