You cannot copy content of this page

บทสวดมนต์ อานุภาพครอบจักรวาล

บทสวดมนต์ อานุภาพครอบจักรวาล

วันนี้เรามาแนะนำบทสวดมนต์สั้นๆ

ก่อนที่เราจะนอนในค่ำคืนนี้

เป็นบทเมตตามหานิยม

แคล้วคลาดคงกระพัน

รวมถึงเรื่องของมหาเสน่ห์

เป็นที่สุดแห่งความขลัง

เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ

หลากหลายประการ

เรียกว่าเป็นบทสวดแห่งการ

ครอบจักรวาลทั้งปวง

“คาถาพระเจ้าห้าพระองค์”

ซึ่งมี 5 อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ คือ

 

“นะ โม พุท ธา ยะ”

เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า

ห้าพระองค์ในกัปนี้

และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่

ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย

จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กัน

อย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ

โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดบริกรรมคาถา

บูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

 

สวด “นะโมพุทธายะ”

ด้วยจิตอันสงบ มั่นคง แน่วแน่

จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาล

ทั้งเมตตามหานิยม

มหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพัน

มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี

ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายต่างๆ

สำหรับความหมายของ

“นะ โม พุท ธา ยะ” มีดังนี้

 

“นะ” หมายถึง พระกุกกุสันโธ

ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ

หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒

ใช้ในการปลุกเสกให้เกิด

พุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

 

“โม” หมายถึง พระโกนาคม

ใช้เขียนแทน ธาตุดิน

หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑

ใช้ในการปลุกเสกให้เกิด

พุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

 

“พุท” หมายถึง พระกัสสปะ

ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ

หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖

ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล

หรือสะเดาะเคราะห์

 

“ธา” หมายถึง พระสมณะโคดม

(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

ใช้เขียนแทน ธาตุลม

หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗

ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

 

“ยะ” หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย

(พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐)

ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐

เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

 

ฉะนั้นสวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวัน

จะเกิดผลในทุกๆด้าน

ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย

เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนัก

เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมาก

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น

ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

 

การภาวนาในใจ

เพียงสั้นๆว่า “นะ โม พุท ธา ยะ”

ตลอดเวลาที่นึกได้ เป็นประจำ

เชื่อกันว่า สามารถปัดเป่า

ภยันตรายได้ ทั้งสิ่งที่มองเห็น

และมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆ

จะไม่เข้ามากล้ำกราย

แม้สิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในกาย

ก็จะออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทั้งยังทำให้เราเป็นคนมีสติมากขึ้น

ความจำก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทำให้การตัดสินใจ ในชีวิตประจำวันนั้น

ราบรื่น อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : pentahugs.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.