Home ข้อคิดดีๆ 32 เรื่องเริ่มเกิดแล้ว ในอนาคตอีกไม่ไกล จงพร้อมรับมือไว้

32 เรื่องเริ่มเกิดแล้ว ในอนาคตอีกไม่ไกล จงพร้อมรับมือไว้

1. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างหนี้

จนเกินรับไหวอย่างน้อยๆเรา ก็มี ดินดีปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้

มีกินในครอบครัว ไม่เหมือนในหลายๆ ประเทศ

2. อสังหาต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุ นโดยเฉพาะคอนโด ที่หลายคนเห็นว่า

โอเวอร์ซัพพล า ยมานานแล้วเริ่มออกอาก ารชัดเจน โดยเฉพาะที่มีพวกแนะนำ

ให้คนไปจ มเงินกู้เช่น การไปสอนคนกู้เงิน เกินมากๆ เพราะอย ากได้นายหน้า เช่น

คนที่ไม่เคยมีเงินกู้คอนโดเลยก็มีคนสอนให้ กู้พร้อมกันห้าที่งี้ เงินเดือนห้าหมื่น

กู้พร้อมกันห้าคอนโดผ่านได้เงินเกินจำนวน หลายล้ านและมีห นี้ระดับสิบล้าน

มีคนเป็นแบบนี้มากคิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่หารู้ไม่ ค่าเช่าก็ไม่พอ หนำซ้ำไม่มีคนเช่าด้วย

3. ใครที่ฟุ้งเฟ้อ กว่ารายได้ที่มี จงอย่าสร้างหนี้เพิ่ม เพราะ ด อ ก เบี้ย คือพลังทวี

อย่าใช้จ่ายเกินตัวเลย เพราะหากวันใด ที่เกิดวิกฤ ติ จะเอาตัวไม่ร อดนะ

4. แล้วหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ ที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด หากด อ ก เบี้ย นโยบ ายขึ้นเพียงหลักสตางค์

บาท สองบาท ห า ยนะ ของคนเป็นหนี้เชียว เช่นบ้านเคยผ่ อนต้นหมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่น

ในยอดผ่ อนสามหมื่น มันกลายเป็น ด อ ก เบี้ย แทบทั้งหมดเลย

5. การที่เงิน ยังไหลเข้าในตลาด บ้านเราที่เรทต่ำกว่าโลกอย่าเพิ่งดีใจไป เพราะเขาต้องการ ถือเงินบาท

เพื่ออะไรบางอย่างแค่นั้นแหละ6. คอนโดดีๆ วนดูให้ถูกใจ รอซื้อตอนแฮคั ทของแบงค์ต่างๆ

ค่อยยื่น กู้ซื้ อในเงื่อนไขที่ดีมากเพราะคนที่ถือ เก็ งกำไร ไม่สามารถจ่ายได้ มีจำนวนมากในตอนนี้

7. ใครทำงานแบงค์ จงรีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกลดคน จากระบบใหม่

แล้วตอนนั้น จะหางานทำย าก เพราะจะมีคนที่ออกจาก sector นี้หลายคนเชียวล่ะ

8. อาชีพ ข า ย ประกั นจะเริ่มถดถอย นั่นเพราะแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ ามีทางเลือกโดยเฉพาะ บริษั ทที่สร้างระบบ ecosystem ครบวงจรมา

9. B l o c k Chain เป็นอะไรที่ดีมาก หากใช้ถูกจุดประสงค์

10. หุ้ น s o f t b a n k น่าซื้ อเก็บไว้เป็นหุ้ นแห่งอนาคต แต่ควรใช้เงินที่ตัดลงทุ นระยะย าว ไม่ควรเก็ งกำไรไว้

11. คนทำธุรกิจ อย่า c u t ตนเอง ตอนที่ไม่เหลืออะไรให้คัท เหมือนหุ้ น

12. หนี้เสี ย N P L ที่ประกาศน้อยกว่าจริงมาก ต่อให้ประกาศจริง ของจริงก็เยอะกว่า อาจจะทำให้แบงค์เซได้

13. อสังหา ธุรกิจที่พึ่งลูกค้ าต่างช าติ บัดนี้เหนื่อย เพราะพวกเขาเองก็เหนื่อยมากจริงๆ

14. ที่ดินตอนนี้ ข า ย ย าก เพราะเงินในระบบ หายไปมาก

15. โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อยๆ นั่นเพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่

16. สกุลเงิน ดิ จิตอล เหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบมา เพื่อทดสอบระบบ ทำหน้าที่

B u r n cash ทิ้งจากการพิ มพ์เงินตลอดเวลา ​และเป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆ

17. เริ่มมีการเร่ง การใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ธุรกิจหุ้ นในน้ำ มั น จึงควรพิจารณาแล้ว

18. ไม่ใช่เราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกหลายๆ ประเท ศก็ทรุ ดตัวพร้อมๆ กัน

19. จะมีการ R o l l over B o n d s อย่างต่ำ ประมาณห้าแสนล้ าน บางส่วนก็ไม่รู้จะ r o l l ผ่านมั้ยแล้วอาจจะมีการลด r a t i n g ในหลายบริษัท ที่ไม่ผ่านด้วย

20. ทุกอย่าง ที่จะเป็นโค้ชพาร วย แล้วใช้ชีวิตดีหรูหรา หากมีจริงคงไม่มีใคร

อย ากทำงานหนักอย่าไปโล ภ อย่าเชื่อคนง่ายๆ เพราะความเสี ยหายจากสิ่งเหล่านี้นั้นมากมาย

21. การที่บริษัทใหญ่ๆ ที่ผ่านมา ออกบอนด์กัน บานตะไท มี 2 อย่างคืออย่างแรก ขาดสภาพคล่อง

ซึ่งเร ทติ้งจะตกอีกไม่ช้า จากผลประกอบ การจึงต้องรีบออกบอนด์ในเร ทที่ยังไม่เป็น j u n k b o n d s

อีกอย่างคือ บริษัทที่ทราบว่า ด อ ก เบี้ย จะเป็นขาขึ้นแล้วจึง lock อัตรา ด อ ก เบี้ยระยะย าวไว้ ก็เพราะ

ถ้าด อ ก เบี้ย ลอยตัว ต่อให้เป็น บลจ. ต้นทุ นก็จะสูงขึ้นมาก

22. การที่หนี้เสี ย แค่บริษัทใหญ่ๆ บริษัทเดียว กระเทื อนไปทั้งตลาด หาก

เป็นแบบนี้หลาย ๆ บริษัท ไม่ต้องพูดถึงกันเลยล่ะ

23. ทองคำยังมีค่า เวลาค่าเงินมีปัญหาให้เรียนรู้ จากหลายๆ ประเท ศที่ค่าเงินลด

แล้วคนที่มีทองคำอยู่ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงิน ใดก็ได้

24. AI จะเข้ามาแทน ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อย่างไม่น่าเชื่อ

25. แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ คือ B u b b l e ของ อสังหา หุ้ น เดริเวอร์ที ฟ หนี้ พร้อมกันทุกอย่าง

ซึ่งไม่รู้จะแก้ยังไง จึงค่อยๆ ซึมลงเพราะทุกปัญหาถ้ามีทางแก้ชัดเจน ก็จะ c r a s h ลงและแก้ไขตัวเอง

26. เริ่มเห็นแล้ว นักท่องเที่ยว ที่หายไปมาก ทั้งคนที่เที่ยว และออกมาลงทุ นหายไปจาก ปัจจัยใหญ่กว่า ที่เราจะทำความเข้าใจได้

27. หากรอบนี้คนเก่งชอต แบ งค์ใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าหนี้เสี ยในระบบไม่อาจควบคุมได้ และผิดนัดชำร ะ บาน

28. L e v e r a g e ทางการเงิน แต่ใช้ไม่เป็นก็แย่แล้วนี่กำลังจะเป็นขาขึ้นของ ด อ ก เบี้ย เต็มอัตรา อีกไม่นานนักหรอก

29. อีกไม่เกินสิบปี หลายๆ ประเท ศไม่ได้เปลี่ยน รถเครื่องยนต์ธรรมดา เป็น E V carแต่จะเทิร์น ไปสู่รถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าเลย โดยเฉพาะเมืองจี น จะเร่ง วางระบบใหม่ฟังดูมันก็ดี แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทเก่า

รถยนต์ ดีเซลจะถูกโละไปจะทำให้หลายๆ อุตสาหกร ร มหมดไป เช่น โรงงานที่ทำส่วนประกอบ ทั้งหมดของรถยนต์

เต๊นรถ ช่างตามอู่ แม้แต่อุตสาหกร ร ม ที่ใหญ่สุดๆ เช่นพลังงานน้ำมั น มีโอกาสจะกระท บมากเลยล่ะ

30. วันนี้นักลงทุ นรายใหญ่ ของโลกหลายๆคนและบริษัทเข้าไปถือ เหมืองทองอย่างมีนัยยะ หากไม่ดีเขาจะถือไว้ด้วยเหตุอันใดล่ะ

31. บอนด์จะเป็นชนวน การเกิด c r i s i s ใหญ่ในรอบนี้ โดยมีนัยยะ

32. ต้องให้ระวั งการถือ B o n d s ต่างๆ เพราะพวกเราถูกสอน ให้เชื่อใน credit r a t i n gแล้วให้ยื มเงิน และเอาสิ ทธิ์เจ้าห นี้

มาเฉยๆในบริษัทที่ล้ มหลายบริษัท ตอนออกหุ้ นกู้เรทติ้งก็ยังดี แล้วทำไมถึงล้ม ทั้งต่างประเ ทศและในบ้านเรา ให้รักษ าเนื้ อ

รักษ าตั วระวังเงินต้นที่มีให้ดี บางทีหุ้ นกับบอนด์ หุ้ นยังปลอดภัยกว่านะ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…