Home ข้อคิดดีๆ 4 เคล็ดลับการเก็บเงิน สู่ความมั่นคงทางการเงิน เริ่มได้แล้วไม่มีคำว่าสาย

4 เคล็ดลับการเก็บเงิน สู่ความมั่นคงทางการเงิน เริ่มได้แล้วไม่มีคำว่าสาย

เมื่อเราอย ากจะมีชีวิตที่ดี ควรรู้จักงาน รู็จักวางแผนการเงินเสี ยตั้งแต่เนิ่นๆ

การรู้ใช้

โดยเราควรวางแผนการใช้จ่าย ของแต่ละเดือน แต่ละปี อย่ างชัดเจนว่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง

เป็นเงินเท่าไร ต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ด้วยรวมทั้ง การเตรียมเงินสด สภาพคล่ องไว้

ใช้ตอนฉุ กเฉิ นอย่ างน้อย 3 -6 เท่าเลยล่ะวิธีควบคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนได้ดีนั้น คือ

การจดบันทึกร ายได้ รายจ่ายหรือที่รู้จักกันก็คือ บัญชี รายรับรายจ่าย นั่นแหละ

การรู้หา

ช่วงต้นๆ ของการทำงานเรายังมีเรี่ ยวแร งมากมายจะทำอะไรก็ได้ตามที่ฝัน

ตามที่จินตนาการไว้ และนอกจากแร งกายแล้วยังมีประสบการณ์ที่เป็นประโย ชน์ต่อคนอื่นๆ

จึงสามารถหาร ายได้จากการทำงานอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ไปพร้อมกันได้ไงล่ะ

การรู้เก็บ

รู้เก็บ รู้ออมเพื่อวัยเกษี ยณของเรา เพราะหากไม่ได้เตรียมตัวไว้แน่เนิ่นๆ นั้นอาจจะต้องทำให้

ชีวิตในวัยเกษี ยณไม่เป็นไปอย่ างลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าพอถึงวัยเกษียณแล้วจะไม่ต้อง

รู้เก็บอีกต่อไปนะ เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตนี้ยังอีกย าวไกล หลายคนมีอายุยืนไปได้ถึง 70 80 ปี

ขณะที่บางคนย่ างเข้าเลข 9 ก็มี ก็ยังแข็งแร ง เพราะงั้นเก็ บก่อนใช้ดี จะดีที่สุด

รู้ขย าย ดอ ก ผล

ถ้ารู้วิธีที่เหมาะสมนั้น เงินก้อนนี้จะสามารถออก ด อ ก ออกผลมาเป็นร ายได้ให้เราทดแทนร ายได้

ประจำที่ห ายไปตอนวัยเกษียณ หรือพอถึงวันที่ไม่มีแร งหาร ายได้ได้แล้วจากการลงทุ นนั้นๆ ที่

สามารถนำไปลงทุ นได้คือ เงินก้อ นที่มีอยู่หั กด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น ภาระผูกพัน และเงินสำรอง

เผื่อไว้ใช้ในเมื่อฉุ กเฉิ นหรืออีกทางคือ ทุกครั้งที่มีร ายได้เข้ามา ให้แบ่ งเงินนั้นออกเป็นส่วนๆ

แล้วแต่วัตถุประสงค์นั้น ๆ โดยแบ่ งส่วนหนึ่ง มาออมหรือลงทุ นให้สม่ำเสมอ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…