Home ข้อคิดดีๆ 4 เรื่องสุดเจ็บปวด ที่คุณต้องเจอเข้าสักวัน หนีไม่พ้น

4 เรื่องสุดเจ็บปวด ที่คุณต้องเจอเข้าสักวัน หนีไม่พ้น

1. การถูกหักหลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหัก ก็คือการถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหักหลัง

จากคนที่ไว้ใจซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ า ยกันได้อย่ างลงคอ จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ

หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆอีกและเผลอๆ อาจส่งผล ให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไป จนกลายเป็นคนใจร้ า ย

ขึ้นมาอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้เพราะความจำเป็นในการ ที่จะต้องปกป้องตัวเองจาก

ความเ จ็ บป ว ด และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

2. ความสู ญเสี ย

เชื่ อว่าไม่มีใครเกิ ดมาไม่เคยไม่พบกับความสู ญเสี ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ต่างก็สามารถ

ส่งผลกระทบอย่ างรุ น แ ร ง ต่อจิตใจได้มากมายด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้า

กับความสู ญเสี ยดูบ้าง อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน

แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของ ตัวเราเองก็ด้วยเช่นกัน สิ่งที่ทำให้เจ็ บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหั ก

ก็คือการถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ ายกันได้อย่ างลงคอจนมันอาจส่งผล

ให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีกและเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคน

เปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนใจร้ ายขึ้นมาอย่ าง ห ลี กเลี่ ยงไม่ได้เพราะความจำเป็นในการที่จะต้อง

ปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

3. ความผิ ดหวัง

อดยอมรับไม่ได้ว่า เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวัง ให้กับตัวเอง และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเ ส ธความคาดหวัง

ในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการได้หรอกซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ ตั้งเอาไว้นั้นยืนอยู่ในระดับใดหวังมากหรือหวังน้อย

เพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ าดแ ผ ล จากความผิ ดหวังก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจมากด้วยเหมือนกัน

4. อาการอกหั ก

ว่ากันว่าอาการอกหัก แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่ างรุ น แ ร งนักหนาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า บ าดแ ผ ล

ในใจนั้นกลับแผ่ขย ายวงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ดเหล่านั้นเอาไว้ได้ซึ่งในอีก มุมมองหนึ่ง อาการอกหั ก

ก็ถือเป็นคุณครูที่สามารถช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดีเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจได้เองว่า

คนที่ซื่อสั ตย์ต่อตัวเราเองและรักตัวเราเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้ นตัวเราเองอยู่ดีต่อไป เรามีคำคมดีๆ

ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ มีกำลังใจ สติ และพลั งในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเลยแหล่ะ

1. ถ้าเชื่ อว่าไม่แ พ้เราก็จะไม่แ พ้

2. กุ ห ล าบไ ร้หน ามมีเพียงมิ ตรภาพเท่านั้น

3. คนเข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้

4. เพื่ออะไรกับการรอคอยที่ไม่มีความหมาย

5. อย่ ากั ง ว ลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ

6. ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

7. ขอบคุณความทุ กข์ที่ทำให้ความสุขในคราวต่อมาเป็นความสุขที่แท้จริง

8. ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

9. คาดหวังให้สูงเข้าไว้และแน่นอนว่าต้องเตรียมใจที่จะพบกับความผิ ดหวังด้วย

10. อุ ป ส ร รค ล้วนเป็น ย ๅข ม ไม่มีใครอย าก ลิ้ ม ลอง แต่ขึ้นชื่อว่าย ๅข ม ส่วนใหญ่มักเป็นย ๅดีเสมอ

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…