Home ข้อคิดดีๆ 4 เหตุผล ทำไมคนฉลาด มักเงียบมากกว่าพูด

4 เหตุผล ทำไมคนฉลาด มักเงียบมากกว่าพูด

คุณหัดเงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก

1 คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดเค้าต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือ

คิดให้มากกว่าพูด อยู่เสมอเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ

พฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆในตัวคุณ ว่าคุณเป็นคนอย่างไร ฉะนั้น

การไตร่ตรองทุกสิ่งที่คิดก่อนจะพูด ออกมาจึงมีความสำคัญ มันส า ม า ร ถ

ทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิตหากคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์

2 รู้จักเก็บข้อ มู ล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดีและ

มีม า ร ย า ทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้ อ มู ลข่ า ว ส า รใ หม่ๆ

ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนส่งผลให้คุณรู้เท่าทันผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังส า ม า ร ถนำสิ่งต่างๆเ ห ล่ านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้ อีก ด้วยนะ

3 อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะโลกหมุนไปทุกวันและเวลาไม่เคยรอใคร ดังนั้น

หากไม่อ ย า กเป็นบุคคลที่เดินถอยหลัง หรือย่ำอยู่แต่กับที่

ก็จงอย่าหยุดพัฒนาและผลัก ดั น ตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ

เพราะมันส า ม า รถส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้เรารู้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้น และกล า ยเป็นคนยุคใหม่ที่คอยอัพเดทเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา

4 หยุดเพ้อเจ้อแล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรูที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝัน

ให้กลายเป็นจริงจะดีซะกว่า เพราะถ้ายังมัวแต่เ สี ย เวลาเ พ้ อเ จ้ อไปวันๆ

ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หาก อ ย า กเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่มัวมานั่งพูดพร่ำให้เ สี ย เวลา

แต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…