Home ข้อคิดดีๆ 5 เทคนิควางแผนปลดหนี้ และเริ่มต้นชีวิตใหม่

5 เทคนิควางแผนปลดหนี้ และเริ่มต้นชีวิตใหม่

หากพูดถึงปัญหาด้านการเงินที่ทุกคนต้องเผชิญหน้า และมักจะเข้าสู้วงจรที่มักแก้กันไม่ตกอยู่บ่อยครั้ง นั่นก็คือ ‘การเป็นหนี้’

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถปลดหนี้หนี้ที่มีอยู่ให้หายไปได้ด้วยการปฏิบัติตาม 5 วิธีปลดหนี้ไวที่นำมาฝากกัน

โดยแต่ละไอเดียนั้นถือเป็นเคล็ดลับทางการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินคงค้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

1. แยกประเภทหนี้ให้ถูกต้อง

โดยคุณสามารถแบ่งแยกหนี้ที่มีออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้

1. หนี้ดี

2. หนี้ไม่ดี

การปลดหนี้ด้วยการคัดแยกหนี้ดีและหนี้ไม่ดี เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่หนี้ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้พ ฤ ติ กร รม การใช้เงินที่ก่อให้เกิ ดหนี้ตามมาได้ในทีเดียว

โดยจะต้องจำแนกให้ได้ว่า หนี้ที่มีอยู่หลายก้อนนั้นเป็นหนี้ที่สามารถสร้างรายได้กลับมาให้ในภายหลัง (หนี้ดี) หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ตามมาเลย (หนี้ไม่ดี)

ยกตัวอย่างหนี้ทั้ง 2 รูปแบบ เช่น หนี้จากการซื้อสินค้า เสื้ อผ้า หรือของใช้ต่างๆ ที่เป็นสินค้าตามแฟชั่นตลอดไปจนถึงการกินอาหารหรูมื้อละหลายร้อยบาท

ทั้งหมดนี้เป็นหนี้ไม่ดีที่เกิ ดจากความฟุ่มเฟือยของตัวเองส่วนประเภทหนี้สินที่เกิ ดจากการลงทุนอย่างการปล่อยเช่าอสังหาฯ

จะเป็นหนี้ที่จัดอยู่ในประเภทหนี้ดีที่สามารถสร้างรายได้จากค่าเช่าซึ่งช่วยในการผ่อนทรัพย์สินที่ซื้อมา แถมยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตามเวลาหากต้องการจะขายในภายหลังก็ยังสร้างกำไรให้กับเจ้าของหนี้ได้อีกด้วยจัดลำดับหนี้ตามอัตราการเสี ย ด อ กเบี้ ย

หลังจากจำแนกหนี้ดี-หนี้ไม่ดีได้แล้ว ก็ให้นำหนี้ทั้ง 2 ประเภทมาจัดอันดับและแยกแยะเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลดหนี้ในขั้นต่อไป

นั่นก็คือ การเรียงลำดับว่า หนี้ก้อนไหนเป็นหนี้สินที่จะต้องเสี ย ด อ กเบี้ ยมากที่สุดให้เริ่มปลดหนี้ส่วนนั้นก่อนเป็นอันดับแรก

เพื่อหยุดวงจรการทบต้นทบด อ กของหนี้ที่เกิ ดขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ปลดหนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วย

2. หยุดวงจรการสร้างหนี้

ในระหว่างที่ยังชำระหนี้เก่าไม่หมดก็ต้องหยุดการสร้างหนี้ใหม่ด้วยมาตรการรัดเข็ มขั ดให้ตัวเองซึ่งคุณสามารถศึกษาวิธีการ ลด ละ เลิ ก การสร้างหนี้ได้ดังนี้

“ตัดภาระรายจ่ายที่ไม่จำเป็น”

“หยุดการใช้บัตรเครดิต”

“ห้ ามยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบ”

“เลิ กใช้วิธีหมุนเงินเพื่อโปะยอดหนี้”

ดังนั้น การปลดหนี้ให้ได้ผลจึงควรเลิ กใช้วิธีการหมุนเงินเพื่อโปะยอดหนี้คงค้างเดิม แต่ควรจะเริ่มจากการลดค่าใช้จ่ายและเริ่มปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยการวางแผนการชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ปรับแผนทางการเงินใหม่

วิธีการที่จะช่วยทำให้ปลดหนี้ได้เร็วและยั่งยืนมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้ นการเริ่มต้นปรับแผนทางการเงินใหม่ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดหนี้

และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการวางแผนทางการเงินให้ชีวิตสามารถบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งใจในระยะย าวได้อีกด้วย

สร้างวินัยทางการออมขั้นเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วางแผนรายรับ-รายจ่าย

สาเหตุที่คนเรามักมีพ ฤ ติก ร ร ม การใช้จ่ายเกินตัว เป็นเพราะมองไม่เห็นว่าในแต่ละเดือนเราหมดเงินไปกับสิ่งต่างๆ มากน้อยแค่ไหน

ดังนั้น การเริ่มต้นปลดหนี้ด้วยการวางแผนรายรับ-รายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้มองเห็นภาพกว้างมากขึ้นว่าในแต่ละเดือน

ควรสร้างสมดุลให้กับรายรับและรายจ่ายให้เกิ ดขึ้นได้อย่างไรด้วยการสร้าง 2 บัญชีหลักไว้สำหรับบันทึกค่าใช้จ่าย ดังนี้

บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันเป็นรูปแบบบัญชีที่ช่วยในการสำรวจตัวเองว่า การใช้เงินในแต่ละวันเกินงบที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่

มีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เสียไปแบบเปล่าประโยชน์เพราะพ ฤติ กร รม แบบเดิมๆ หรือเปล่าเช่น ค่าเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลม ชา กาแฟ

ที่ต้องจ่ายวันละ 20-30 บาท ฯลฯ เงินจำนวนนี้อาจจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เมื่อนำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

มาดูพร้อมกันก็จะเห็นความฟุ่ มเฟื อยที่อาจไม่จำเป็นเกิดขึ้นแบบซ้ำๆซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับการปลดหนี้ เนื่องจากไม่สามารถลดรายจ่ายได้เลย

ดังนั้น บัญชีประเภทนี้จึงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นว่า คุณควรจะเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายในแต่ละวันอย่างไรถึงจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายและมีเงิน

เก็บได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเป็นบัญชีภาพรวมที่จะทำให้มองเห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่ามีสัดส่วนเป็นอย่างไร

โดยต้องทำการแบ่งหมวดหมู่การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนเอาไว้ว่ามีรายรับและรายจ่ายอะไรที่หมุนเวียนในเดือนนั้นๆ

บ้าง และควรลดสัดส่วนการใช้จ่ายตรงไหนถึงจะสามารถหักลบกลบกับหนี้ที่มีได้ทันกับเวลาที่กำหนด

ขั้นที่ 2 ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

ปกติแล้วจะเป็นการวางแผนเพื่อการออมเงิน แต่สำหรับคนที่ยังมีหนี้การตั้งเป้าหมายในครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งเป้าการชำระหนี้

ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งอาจใช้การกำหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้เช่น มีหนี้อยู่ทั้งสิ้น 1 ล้านบาทต้องการชำระให้หมดภายใน 2 ปี

การตั้งเป้าแบบนี้ก็จะช่วยทำให้คุณมองเห็นว่า หากต้องการใช้หนี้จำนวนนี้ในระยะเวลา 2 ปี ในแต่ละเดือนควรจะเริ่มทำอะไรบ้าง

ซึ่งอาจจะเริ่มวางแผนการเก็บเงินให้ได้เดือนละ 42,000 บาทด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมทรัพย์ที่ให้ด อ กเบี้ ยสูง,

การลงทุนในกองทุนรวม หรือการหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากเงินเดือน เป็นต้น

ขั้นที่ 3 รู้จักการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

การลงทุนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในการปลดหนี้ได้ไวขึ้น โดยอาจจะแบ่งหนี้ที่สามารถ

ชำระได้ในระยะย าว ออกมาและคำนวณดูว่า การลงทุนแบบไหนที่จะสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอจะชำระหนี้ก้อนนี้ได้บ้าง

แต่ก็อย่าลืมว่าการลงทุนมาพร้อมกับความเสี่ ยง ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนเท่าที่รับไหวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้เวลาศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุน

4. รู้จักวิธีช่วยลดหนี้

หากพูดถึงหนี้สิน แน่นอนว่า ต้องมาพร้อมกับด อ กเบี้ ยที่ถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแนะนำ

ให้รู้จักกับวิธีการลดภาระด อ กเบี้ ยจากการรีไฟแนนซ์ที่เป็นวิธีการชำระเงินกู้เดิมด้วยเงินกู้ใหม่ และใช้สินทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

โดยสามารถทำได้จากการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่เช่น คนมีบ้านอาจจะเลือกใช้

ตัวช่วยลดหนี้อย่างการรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งเป็นวิธีการช่วยลดอัตรา ด อ กเบี้ ย เพิ่มระยะเวลาการกู้และจ่ายค่างวดในการผ่อน

บ้านน้อยลงกว่าเดิม ทำให้มีเงินเหลือใช้จ่ายส่วนอื่น ๆที่จำเป็นได้มากขึ้น สามารถนำไปหมุนเวียนใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในธุรกิจได้ต่อไป

5. เข้าไปคุยกับธนาคาร

เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องอย่ากลั วที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การเลือกเข้าไปคุยกับธนาคารจึงถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อขอประนอมหนี้

และทำการตกลงกับทางธนาคารในการปลดหนี้ที่มีทั้งหมดใหม่ เช่น การขอปรับลด ด อ กเบี้ ยชั่ วคร าว,การขอจ่ายแค่ด อ กเบี้ ยชั่ วคราว,

การขอหยุดชำระหนี้ชั่ วคราว ฯลฯเพื่อเป็นการคืนสภาพคล่องทางการเงินและตั้งหลักได้ง่ายขึ้น

ซึ่งการพิจารณาประนอมหนี้ทั้งหมด จะแล้วแต่กรณีและขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่า จะเริ่มต้นปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรได้บ้าง

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิ ดขึ้นให้ก่อนในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องหาวิธีปลดหนี้ให้ได้จนกว่าจะสำเร็จ

เพื่อหลี กเลี่ ยงการขึ้นศ าลและการถูกฟ้องร้องที่อาจเกิ ดขึ้นได้ในภายหลัง

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…