Home ข้อคิดดีๆ 6 วิธีจัดการหนี้ ที่ยืมมาด้วยความจำเป็นของเรา

6 วิธีจัดการหนี้ ที่ยืมมาด้วยความจำเป็นของเรา

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า

คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้วที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือ

ก็จงอย่าสร้างความเดื อด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอดีตแต่ถ้าคุณยังไม่ยอม

เปลี่ยนพ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน

จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

2. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียวคุณควรจะ

วางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไร

ส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญๅติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบ

สถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่

และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ ด ข าดแม้จะยังไม่ถึงกำหนด

ชำระก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลาหากคุณยังติดขั ดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญ าติเสมอ

การหายเข้ากลี บเมฆคุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

4. สำรวจข้อผิ ด พล าดในอดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไขอย่างตรงจุด

ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

5. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า “หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า

คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหาราย

ได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ยเอาเวลาที่มานั่งเครี ยดนั่งกุม ขมั บมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอกคุณเลยว่า

ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น “แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติและพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้หนี้ที่ทำแล้ว

จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคงให้ตัวเองและครอบครัวได้..”

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…