Home ข้อคิดดีๆ 6 วิธีใช้เงินต่อเงิน ทำให้เงินกระเป๋าคุณเพิ่มได้

6 วิธีใช้เงินต่อเงิน ทำให้เงินกระเป๋าคุณเพิ่มได้

ในเรื่องของเป้าหมายทางการเงินนั้น เรามีเค ล็ ดดีๆ มาฝาก ในการ

ใช้เงินอย่ างชาญฉลาดบางทีมันอาจทำให้คุณ

เป็นเศ รษฐีได้ เพียงแค่ใช้เงินเป็น หรือรู้วิธีใช้มัน

1. กล้าที่จะพูดปฏิเ สธ สิ่งที่ไม่อย ากทำ

อย่ าคิดที่จะทำล าย งบประมาณในใจของตัวเองเพียงเพราะ

คำว่าเก รงใจคำเดียว ท่องเอาไว้เงินของคุณ กระเป๋าของคุณ

2. คสรใช้ประโยชน์จากบิ ลต่างๆ

ค่ารักษ าทางการแ พ ทย์ หากเบิ กได้ ก็จงเบิ ก ใช้สวั สดิการให้เต็มที่แบบเดียวกับ

ที่ทำงานให้ออฟฟิศอย่ างหนักไง เขาใช้งานเรา เขายังไม่เกรงใจเลยเราก็ต้องใช้สวัสดิการ

ที่เราได้รับให้คุ้มค่า เวลาไปช อปปิ้งเดี๋ยวนี้มักมีโป รโมชั่ นท้ายบิ ลอ่ าน

ให้ละเอี ยด หากใช้ประโยชน์จากมันได้ ก็เอามาใช้ดีกว่านะ

3. การวางแผ น นั้นสำคัญ

การจัดการงบประมาณ เป็นเรื่องใหญ่ ฉะนั้นอย่ าละเลยกี่ครั้งกี่หนที่คุณใช้จ่ายเงิน

ไปแบบไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน เลิ กนิสั ยเสี ยๆ พวกนี้ซะกำหนดงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าเงินคุณ ไปไหนหมด

4. เรียนรู้ที่จะลงทุ นเอาไว้

จงเรียนรู้ ที่จะใช้เงินต่อเงินให้เกิ ดประโย ชน์เข้าไว้ เพราะเงินออมนั้น สร้างร ากฐานที่มั่นคงได้

แต่เงินลงทุ นจะช่วยให้เงินงอกเงย รู้จักประเมินความเสี่ ยงที่คุณรับได้เลือกระดั บการลงทุ น

ที่มีเหมาะ ไม่ว่าจะเป็นสล ากออมทรัพย์ กองทุ น หุ้ น ขึ้นอยู่กับคุณรับได้แค่ไหน

5. ต้องรู้ว่า จ่ายไปกับอะไรบ้าง

ควรรู้ละเอียดชัดเจนอย่ าสั บสน เพราะมันเป็นสิ่งที่เงินของเราต้องใช้ไปเราไม่รู้ แล้วใครจะมารู้กับเรา

จงใส่ใจทุกรายละเอียดทางการเงินซะเช่น คุณจ่ายเงิน เพื่อเป็นสมาชิ กสินค้ า หลายคนไม่ค่อย

สนใจเวลามีอีเ มล์ เตือนค่าใช้จ่ายของเราเด้ งขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกวินั ย ให้เรารู้ตัวเรื่องการใช้เงิน

รวมไปถึงบางเรื่อง เขาอาจส่งโ ปรโมชั่ นใ หม่ๆ เพื่อช่วยประหยัดเงินให้เรา เราควรสนใจบ้าง

6. ทบทวนก่อนจ่าย

เช่น สมาชิ กฟิ ตเนส จ่ายก่อน ออกกำลังกายทีหลังงี้ สุดท้ายจ่ายร ายครั้งคุ้มค่ากว่าเพราะกว่า

จะงั ดตัวเองไปออกกำลังกายได้เนี่ย ก็ตกเดือนละครั้งเองเราควรประเมินตัวเองว่างแค่ไหน สะดวกไหม

ที่พอจะไปออกกำลังกายได้หากไม่ว่าง จงตัดใจ จากสมาชิ กรายปี เป็นร ายครั้งพอ คุ้มกว่า ทำได้ทั้ง

6 ข้อนี้เงินจะอยู่ในกระเป๋าของคุณได้นานกว่าเดิมแน่ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wera phosri
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

11 การเอาตัวรอดเป็น ไปทำงานที่ไหนก็ราบรื่น ไม่ลำบาก

1 เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่…